Vuosikertomus 2015

Palkka- ja palkkioselvitys

Konsernin palkitsemisperiaatteiden tavoitteena on motivoida ja sitouttaa osaavaa henkilöstä kaikilla organisaatiotasoilla sekä palkita tuloksista ja menestyksellisistä aikaansaannoksista.

Yhtiön hallitus määrittelee palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan esityksestä vuosittain periaatteet ylimmän johdon ja avainhenkilöiden palkitsemiselle sekä voittopalkkioille.

Posti noudattaa valtio-omistajan ohjeita yritysjohdon palkitsemisesta ja eläke-etuuksista.

Valtion omistajaohjausta edustava Talouspoliittinen ministerivaliokunta julkaisi uuden kannanoton avainhenkilöiden ja yritysjohdon palkitsemisesta 13.8.2012. Kaikki kannanoton jälkeen alkavat palkkio-ohjelmat noudattavat kyseistä kannanottoa.

Kaikki aikaisemmat palkkio-ohjelmat noudattavat Talouspoliittisen ministerivaliokunnan aiempaa kannanottoa vuodelta 2009.

Palkka- ja palkkioselvitys on luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa www.posti.com/hallinnointi.