Vuosikertomus 2015

1 Yhtiökokous

Posti Group poikkeaa hallinnointikoodista siinä, että se ei julkista verkkosivuillaan

  • yhtiökokouskutsua ja sen liitteitä (suositus 1),
  • päivämäärää, johon mennessä osakkeenomistajan on esitettävä yhtiön hallitukselle varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi vaatimansa asia (suositus 2),
  • yhtiökokousasiakirjojen arkistoa (suositus 4).

Suositusten noudattaminen ei ole oleellista, koska valtionyhtiöllä on vain yksi osakas.

Yhtiökokouksessa ovat läsnä hallituksen puheenjohtaja, toimitusjohtaja ja tilintarkastaja.