Vuosikertomus 2015

2 Hallintoneuvosto

Hallintoneuvoston tehtävänä on:

  • valvoa, että yhtiön asioita hoidetaan terveiden liikeperiaatteiden mukaisesti ja kannattavuutta silmällä pitäen,
  • antaa hallitukselle ohjeita asioissa, jotka ovat laajakantoisia tai periaatteellisesti tärkeitä,
  • antaa varsinaiselle yhtiökokoukselle lausuntonsa tilinpäätöksestä ja tilintarkastuskertomuksesta,
  • seurata postipalveluiden toimivuutta ja käsitellä niihin merkittäviä muutoksia aiheuttavat esitykset.

Hallintoneuvosto on hyväksynyt itselleen kirjallisen työjärjestyksen, johon on kirjattu sen keskeiset tehtävät ja toimintaperiaatteet.

Posti Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous valitsee hallintoneuvoston jäsenet ja nimittää puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallintoneuvoston jäsenmäärä on 6–12. Jäseneksi ei voi valita 68 vuotta täyttänyttä henkilöä. Hallintoneuvoston jäsenen toimikausi on yksi vuosi, ja se päättyy hänen valintaansa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Postin hallintoneuvosto 2015
 

Jäsen
Synt.
Koulutus
Ammatti
Osallistuminen kokouksiin
Mauri Pekkarinen
(pj.) *)
1947 YTM kansanedustaja 3/4
Satu Haapanen
(vpj.) *)
1969 KTM opettaja,
kansanedustaja
4/4
Ritva Elomaa *) 1955 ylioppilas,
röntgenhoitaja
kansanedustaja 4/4
Lars-Erik Gästgivars *) 1946   kansanedustaja 2/4
Outi Mäkelä *) 1974 KTM kansanedustaja 3/4
Reijo Ojennus *) 1947 kauppateknikko yrittäjä,
toimitusjohtaja
4/4
Raimo Piirainen *) 1952   kansanedustaja 3/4
Tuomo Puumala *) 1982 YTM kansanedustaja 3/4
Teuvo V. Riikonen *) 1960 TM toiminnanjohtaja 4/4
Kimmo Sasi *)  1952 varatuomari, diplomiekonomi kansanedustaja 4/4
         
Markku Rossi
(pj) **)
1956 päätoimittaja kansanedustaja 1/5
Jani Toivola
vpj **)
1977 näyttelijä,
yrittäjä
kansanedustaja 1/5
Maria Guzenina 1969 ylioppilas toimittaja,
kansanedustaja
5/5
Marisanna Jarva **) 1981 hallintotieteiden
maisteri
kansanedustaja 1/5
Rami Lehto 1973 sähkövoimatekniikan mekaanikko kansanedustaja 1/5
Eeva-Maria Maijala **) 1967 varatuomari kansanedustaja 1/5
Sari Moisanen 1980 insinööri AMK va toimitusjohtaja 5/5
Mats Nylund **) 1964 maanviljelijä kansanedustaja 0/5
Sari Raassina 1963 lääketieteen
lisensiaatti
kansanedustaja 1/5
Lulu Ranne **) 1971 diplomi-insinööri hanke- ja ympäristöasiantuntija 1/5
Satu Taavitsainen **) 1977 sosionomi AMK kansanedustaja 1/5
Kari Tolvanen **) 1961 rikosylikomisario kansanedustaja 1/5

 *) 12.11.2015 asti
**) 12.11.2015 alkaen