Vuosikertomus 2015

3 Hallitus

Posti Group Oyj:n hallituksen tehtävät on määritelty osakeyhtiölaissa, yhtiöjärjestyksessä sekä hallituksen vahvistamissa päätöksenteko-ohjeissa. Näiden mukaisesti hallitus:

  • ohjaa ja valvoo toimivaa johtoa,
  • nimittää ja tarvittaessa erottaa toimitusjohtajan,
  • hyväksyy yhtiön strategiset tavoitteet ja riskienhallinnan perusteet sekä
  • varmistaa johtamisjärjestelmän toiminnan.

Hallitus on hyväksynyt itselleen kirjallisen työjärjestyksen, johon on kirjattu sen keskeiset tehtävät ja toimintaperiaatteet.

Varsinainen yhtiökokous valitsee Posti Group Oyj:n hallituksen jäsenet ja nimittää puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallituksen jäsenten lukumäärä on 5–9. Hallitukseen ei voi valita henkilöä, joka on täyttänyt 68 vuotta. Jäsenet valitaan vuodeksi kerrallaan ja toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallitus arvioi vuosittain toimintaansa ja työskentelytapojaan. Hallitus arvioi myös toimitusjohtajan toimintaa ja työskentelytapoja.

Postin hallitus 2015

Jäsen

Synt.

Koulutus

Ammatti

Osallistuminen kokouksiin

Arto Hiltunen, pj 1958 ekonomi hallitusammattilainen 16/16
Päivi Pesola. vpj 1956 KTM talousjohtaja 16/16
Petri Järvinen 1964 DI globaalin toimitusketjun suunnittelusta vastaava johtaja 15/16
Petri Kokko 1966 ekonomi johtaja 14/16
Jussi Kuutsa 1964 KTM maajohtaja 16/16
Marja Pokela 1955 tradenomi valtioneuvoston kanslia, omistajaohjauksen johtava erityisasiantuntija 16/16
Riitta Savonlahti *) 1964 KTM henkilöstöjohtaja 3/16
Kirsi Nuotto **) 1959 FM henkilöstöjohtaja 13/16
Suvi-Anne Siimes 1963 VTL toimitusjohtaja 16/16*) 18.3.2015 asti
**) 18.3.2015 alkaen

Hallituksen jäsenet ovat omistajasta riippumattomia lukuun ottamatta Marja Pokelaa, jolla on toimisuhde Valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosastoon.