Vuosikertomus 2015

4 Valiokunnat

4.1 Tarkastusvaliokunta

Hallitus valitsee keskuudestaan enintään neljä jäsentä tarkastusvaliokuntaan, jonka tehtävänä on

  • valmistella, ohjata, käsitellä ja arvioida riskienhallintaa, sisäisiä valvontajärjestelmiä, sisäisen tarkastuksen raportteja ja taloudellisen raportoinnin organisointia ja tilintarkastusta,
  • käydä tilintarkastajien kanssa läpi tilinpäätös ennen hallituksen käsittelyä,
  • tehdä esitys tilintarkastajan valinnasta,
  • arvioida tilintarkastajan riippumattomuutta ja tilintarkastajan tarjoamia oheispalveluita,
  • Compliance Officerin toiminnan ohjaus ja seuranta.

Valiokunta valmistelee sille uskotut asiat hallituksen päätöksentekoa varten.

Hallitus päätti 27.3.2015 pidetyssä kokouksessa, että tarkastusvaliokunnan jäseniä ovat Päivi Pesola (pj.), Jussi Kuutsa, Marja Pokela ja Suvi-Anne Siimes.

4.2 Palkitsemis- ja nimitysvaliokunta

Hallitus valitsee keskuudestaan enintään neljä jäsentä palkitsemis- ja nimitysvaliokuntaan, jonka tehtävänä on:

  • valmistella ylimmän johdon nimityksiä ja palkkausta koskevat päätökset,
  • valmistella palkka-, palkkio- ja kannustejärjestelmien pääpiirteet sekä varmistaa niiden oikeudenmukaisuus ja kilpailukykyisyys.

Valiokunta valmistelee sille uskotut asiat hallituksen päätöksentekoa varten.

Hallitus päätti 27.3.2015 pidetyssä kokouksessa, että palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan jäseniä ovat Arto Hiltunen (pj.), Petri Järvinen, Petri Kokko ja Kirsi Nuotto.