Vuosikertomus 2015

5 Toimitusjohtaja ja muu johto

Toimitusjohtaja vastaa konsernin operatiivisesta johtamisesta osakeyhtiölain ja hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Toimitusjohtajan nimittää ja tarvittaessa erottaa hallitus, joka päättää myös toimisuhteen ehdot.

Posti Group Oyj:n toimitusjohtajana on toiminut 11.12.2012 alkaen KTM, MBA Heikki Malinen.

Posti Groupin johtoryhmä avustaa toimitusjohtajaa liiketoiminnan ohjauksessa ja kehittämisessä sekä koordinoi konsernin johtamista. Lisäksi se käsittelee ja valmistelee hallitukseen tulevia asioita. Tärkeimmät johtoryhmässä käsiteltävät asiat ovat konsernin strategia ja vuosisuunnittelu, talouden ja myynnin suunnittelu ja seuranta, yritysostot ja muut liiketoimintaan liittyvät investoinnit. Johtoryhmä ei ole päätöksentekoelin, vaan sen käsittelemät ja suosittelemat asiat käsitellään Posti Group Oyj:n hallituksessa tai toteutetaan toimitusjohtajan valtuuksin.

Laajennetun johtoryhmän tehtävät liittyvät konsernilaajuisten toimintojen ja sisäisten palveluiden johtamiseen, kehittämiseen ja seurantaan. Laajennettu johtoryhmä ei ole päätöksentekoelin, vaan sen käsittelemät ja suosittelemat asiat käsitellään Posti Group Oyj:n hallituksessa tai toteutetaan toimitusjohtajan valtuuksin.

Johdon CV-tiedot löytyvät osoitteesta www.posti.com/johto.