Vuosikertomus 2015

6 Palkitseminen

Yhtiökokous päättää vuosittain hallitus- ja valiokuntatyöskentelystä maksettavista palkkioista ja niiden määräytymisperusteista. Toimitusjohtajan palkitsemisesta ja hänelle maksettavista muista korvauksista päättää hallitus.

Toimitusjohtajan taloudelliset etuudet on kerrottu Postin verkkosivuilla osoitteessa www.posti.com/hallinnointi.

Palkka- ja palkkioselvitys ja muut hallinnointikoodin mukaiset tiedot löytyvät osoitteesta www.posti.com/hallinnointi.