Vuosikertomus 2015

Keskeiset tapahtumat 2015

Aktiivinen vuoropuhelu ja jatkuvat keskustelut asiakkaidemme kanssa tuottivat tulosta. Voitimme vuoden aikana merkittäviä uusia asiakkuuksia muun muassa elektroniikkateollisuudesta sekä elintarvikealalta. Talouden laskusuunnasta huolimatta onnistuimme paitsi saamaan uusia asiakkaita, myös saamaan osan vanhoista asiakkaistamme takaisin.

Lanseerasimme ja kehitimme vuoden aikana strategiamme mukaisesti uusia tuotteita ja palveluita. Panostimme erityisesti työn laatuun. Myös asiakkaamme ovat huomanneet tämän. Tämä näkyi asiakastyytyväisyyskyselyssä, jossa asiakkaat kehuivat erityisesti kuljetuspalvelujemme laatua. Asiakkaamme arvostavat meitä, pitävät yritystämme luotettavana, vastuullisena ja ammattitaitoisena kuljetuspalvelujen tuottajana. Myös kehitettävää on edelleen; asiakkaamme odottavat meiltä logistiikkapalveluissa entistä joustavampaa ja nopeampaa päätöksentekoa.

Avasimme syyskuussa Rostovin alueen Aksain piirissä sijaitsevan uuden varaston. Varasto on rakennettu varta vasten asiakkaillemme rakennuttajayritys A2:n toimesta, jonka kanssa me allekirjoitimme pitkäaikaisen vuokrasopimuksen. Varaston suurimpia asiakkaita on Procter & Gamble. Varastokeskuksen perustaminen luo Aksain piiriin yli 100 pysyvää työpaikkaa, ja kiirekausina työntekijöiden määrä saattaa jopa kaksinkertaistua. Avasimme myös vuoden aikana yhteensä viisi uutta verkkokaupan HUBia, eli keskusterminaalia. Terminaalit sijaitsevat Moskovassa, Pietarissa, Rostov-on-Donissa, Novosibirskissa ja Jekaterinburgissa.

Eteläinen Venäjä on meille tärkeä markkina-alue. Meillä on toimipiste Novorossijskin satamassa. Uskomme, että kyseinen satama tulee olemaan tärkeä muuttuneiden liikennevirtojen kannalta ja että yritysasiakkaiden kiinnostus yhtiön toimintaa kohtaan Venäjän eteläisillä alueilla säilyy kriisistä huolimatta. Olemme valmistautuneet tähän hyvin: alueen kahdessa varastossamme voi samanaikaisesti säilyttää yli 40 000 vakiokuormalavaa.