Vuosikertomus 2015

Toimintaympäristö ja strategia

Taloustilanne säilyi Venäjällä koko vuoden haastavana. Liikevaihtoa laski yleisen heikon taloustilanteen lisäksi lento- ja merirahdin heikentynyt kysyntä sekä varastojen alentuneet käsittelyvolyymit. Varastojen täyttöaste oli kuitenkin hyvällä tasolla. Onnistuimme myös vuoden aikana saamaan uusia asiakkaita ja saamaan vanhoja asiakkaita takaisin.

Monet eurooppalaiset yritykset ovat vuoden 2015 aikana poistuneet Venäjän markkinoilta. Meille Postissa Venäjä on kuitenkin edelleen Suomen ohella keskeinen markkina-alue. Venäjän taloudellisen tilanteen takia liiketoimintaamme sisältyy valitettavaa epävarmuutta, emmekä pysty ennustamaan, milloin markkinat Venäjällä lähtevät jälleen kasvuun. Pitkällä tähtäimellä Venäjä on logistiikan ja verkkokaupan palvelujen kannalta yhä houkutteleva markkina.

Vaikka Venäjän talous supistuu, verkkokauppa on kasvussa. Venäjä on verkkokaupassa yksi maailman suurimmista kuluttajamarkkinoista, kymmenen suurimman joukossa. Tämä tarjoaa myös meille uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Keskitymme strategiamme mukaisesti toimialoista muun muassa nopeasti liikkuviin kuluttajatuotteisiin (FMCG, fast-moving consumer goods), lääketeollisuuteen, autoteollisuuteen, elektroniikkaan, muotiin ja konetekniikkaan.

Haluamme olla markkinajohtaja sopimuslogistiikassa, vahva tekijä maantie-, lento- ja merirahdissa, johtava toimija loppupään jakelussa B2B- ja B2C-puolella sekä yksi verkkokaupan avaintekijöistä. Kehitämme maiden välisiä pienempien kuljetusyksiköiden kuljetuksia sekä terminaaliverkostoa. Olemme merkittävä logistiikkaoperaattori Venäjällä. Luomme ratkaisuja, jotka mahdollistavat tavaroiden verkkokaupan.