Vuosikertomus 2015

Toimintaympäristö ja strategia

OpusCapitan toimintaympäristöön vaikuttavat erityisesti tietotyön automaatio ja siihen liittyvä robotiikan hyödyntäminen, sähköinen laskutus sekä maksuaikojen sääntely.

Robotiikan hyödyntäminen yleistyy, ja tulevaisuudessa nähdään myös oppimiseen ja itsenäiseen päättelyyn kykeneviä robotteja. Olemme ensimmäinen suomalainen yritys, jossa ohjelmistorobotiikka on jo tuottavassa työssä. Ohjelmistorobotit tekevät töitä päivittäin asiakkaidemme talous- ja palkkahallinnon apuna seulomalla suurista datamääristä esiin muuttuneet palkkatiedot ja tarkistamalla palvelusuhteisiin kirjattujen muutosten oikeellisuuden.

Sähköisen laskutuksen osuus organisaatioiden laskuliikenteessä kasvaa jatkuvasti. Pohjoismaissa jo yli 40 % kaikista yritysten sekä yritysten ja julkisen sektorin välisistä laskuista on sähköisiä. Vuoden 2018 lopussa voimaan tulevat uudet EU-direktiivit edellyttävät muun muassa, että julkiset organisaatiot pystyvät vastaanottamaan julkisia hankintoja koskevat laskut sähköisessä muodossa. Tämä vaikuttaa yli 100 000 julkishallinnon virastoon ja laitokseen Euroopassa. Olemme sähköisen laskutuksen edelläkävijä Euroopassa.

Suomen eduskunta hyväksyi maaliskuussa 2015 lakimuutoksen, jonka mukaan yritysten välisen maksuajan ei tule ylittää 30 päivää. Sekä eduskunnan hyväksymä lakimuutos, että uudet, markkinoille tulevat rahoitusjärjestelmät ovat hyviä mahdollisuuksia tukea suomalaisten pk-yritysten kilpailukykyä ja toimintavalmiuksia. Tutkimuksemme mukaan 75 % suomalaisyrityksistä sanoo maksuaikojen muutoksilla olevan merkitystä taloustilanteeseensa. Olemme lisänneet palveluvalikoimaamme toimittajarahoitusratkaisun, jonka avulla yritykset voivat tarjota toimittajilleen edullista rahoitusta standardoiduilla prosesseilla.

Aloitimme OpusCapitassa uuden strategian määrityksen vuoden 2015 lopulla. Tavoitteenamme on luoda kansainvälistä kasvua skaalautuvilla ostaja-toimittaja-ekosysteemiratkaisuilla sekä varmistaa vakaa ja kannattava liiketoiminta perinteisillä liiketoiminta-alueilla Pohjoismaissa. Jatkamme strategiatyötä vuoden 2016 ensimmäisellä vuosipuoliskolla.