Vuosikertomus 2015

Uudet tuotteet ja palvelut

Toimme vuoden aikana markkinoille suomalaisille yrityksille tarkoitetun toimittajarahoituspalvelun, jonka avulla pk-yritys voi saada maksun itselleen muutamien päivien kuluessa. Sovimme myös palveluun liittyen PrimeRevenuen kanssa strategisesta kumppanuudesta. PrimeRevenuen käyttöpääoman rahoitusratkaisualustaa hyödyntämällä voimme tarjota ainutlaatuisen valikoiman monirahoitteisia toimittajarahoitusratkaisuja. Näin laajaa rahoitusratkaisua, johon sisältyy satoja toimittajia, ei ole ennen ollut Pohjoismaissa.