Vuosikertomus 2015

Toimintaympäristö ja strategia

Logistiikassa kilpailutilanne jatkui koko vuoden kovana. Taantuma on hiljentänyt markkinat, ja raskaan liikenteen volyymit ovat laskeneet Suomessa jo useamman vuoden yhtäjaksoisesti. Tästä huolimatta tavaraa ja tuotteita kuljetetaan ja varastoidaan jatkuvasti. Myös verkkokaupan kasvu tarjoaa logistiikalle uusia mahdollisuuksia.

Strategisena tavoitteena on ylläpitää vahvaa markkina-asemaa ja kasvaa kannattavasti. Markkinajohtajana olemme asiakkaillemme laadukas ja kustannustehokas palveluntarjoaja, jonka palveluja on helppo ostaa.

Meillä on maan kattavin palvelupisteverkosto Suomessa ja vuoden 2016 ensimmäisen neljänneksen aikana palvelupisteverkostomme on suurin myös Baltiassa. Parannamme palvelupisteverkostomme saavutettavuutta ja kustannustehokkuutta sekä yhteistyökumppaniratkaisujen että digitaalisten palveluiden avulla.

Uudistamme ja kehitämme tuotteitamme ja palvelujamme jatkuvasti. Parannamme varastojemme tehokkuutta ja täyttöasteita. Koko strategian ytimessä on tietoteknologian hyödyntäminen, eli panostamme robotiikkaan, hybridivarastoihin sekä materiaali- ja informaatiovirtojen hallintaan.

Haemme merkittävää kasvua logistiikan ulkoistusratkaisuista. Otamme myös uusia askelia elintarvikelogistiikassa, sisälogistiikassa sekä ruuan verkkokaupassa ja panostamme julkisen sektorin logistiikkapalveluihin.

Toimimme Suomessa niin sanottuna common carrierina. Tämä tarkoittaa puolueetonta kotimaan jakelijaa, jolla ei ole omaa kansainvälistä liikennettä ja joka ei kilpaile muiden kansainvälisten toimijoiden kanssa kansainvälisessä liikenteessä. Tarjoamme kansainvälisille kuljettajille tavaravirtojen ”last milen”, eli loppujakelupalvelun.