Vuosikertomus 2015

Uudet tuotteet ja palvelut

Vuoden merkittävimpiä uusia tuotteita oli maaliskuun 2015 alussa osoitteettomaan mainontaan lanseerattu Postinen. Kotitaloudet saavat nyt kahdesti viikossa mainokset ja muut osoitteettomat lähetykset erillisessä kääreellisessä lähetysnipussa.

Uudistuksen myötä mainokset, ilmaisjakelulehdet ja muu osoitteeton posti on niputettu koneellisesti paperisen kääreen sisään. Paperikääre toimii myös lähettäjille uudenlaisena markkinointivälineenä. Tavoitteena on parantaa paperisen viestinnän kilpailukykyä ja jakelun kannattavuutta sähköisen viestinnän lisääntyessä voimakkaasti sekä säästää mainospostin manuaaliseen lajitteluun kuluvaa työaikaa.

Kotipalvelut-hanke kehittää uutta liiketoimintaa kotiin tarjottavista palveluista. Koko maan kattava ammattilaisten ja kuljetuskaluston verkosto voi hyödyttää lähetysten ja aterioiden jakelun ohella monin tavoin asiakkaitamme, tavoitammehan joka arkipäivä 2,8 miljoonaa kotitaloutta. Meille on Postissa tuttua asiakkaiden luottamuksellinen kohtaaminen postin ja tavaroiden kuljettamisen yhteydessä. Samalla voimme luoda uutta työtä perinteisen kirjevolyymin vähentyessä. Pilotoimme vuoden aikana erilaisia kotipalveluja eri puolilla Suomea.

Aloitimme Oulun keskustassa alkuvuodesta tervehdyskäyntikokeilun. Varmistamme tervehdyskäynnillä asukkaan voinnin postinjakelun yhteydessä. Suomen Punaisen Ristin tehtävään kouluttama postinjakaja tuo päivän postit, tapaa asiakkaan ja käy hänen kanssaan lyhyen keskustelun tietyn keskustelurungon mukaan. Säännölliset tervehdyskäynnit luovat turvallisuuden tunnetta ja tukevat arkea kotona.