Vuosikertomus 2015

Tuotanto

Postin Tuotannon tehtävänä on varmistaa tasokkaat posti-, paketti- ja logistiikkapalvelut Suomessa ja olla mukana kehittämässä uusia palveluita asiakkaiden tarpeisiin. Me Tuotannossa huolehdimme siitä, että tavoitamme noin 2,8 miljoonaa suomalaista kotia ja noin 200 000 yritysasiakasta parhaalla mahdollisella tavalla.

Meillä on Suomen paras ja kattavin palveluverkko. Kuljetamme päivittäin runsaat kahdeksan miljoonaa ja vuosittain yli kaksi miljardia postilähetystä. Kuljemme vuodessa noin 200 miljoonaa kilometriä.

Strategiassamme korostuu neljä avainasiaa: yhteistyö asiakkaiden kanssa, automaation lisääminen, prosessiohjautunut tuotantoverkosto sekä jatkuvasti optimoidut reitit ja digitalisaation rohkea hyödyntäminen. Tavoitteenamme on entistä parempi asiakaskokemus ja laatu, kustannustehokkuus, joustavuus ja työturvallisuus.

Kustannustehokkuutta yhteisellä tuotannolla

Vuosi 2015 alkoi Postipalveluiden ja Paketti- ja logistiikkapalveluiden tuotantoyksiköiden yhdistämisellä ja uuden Tuotanto-yksikön käynnistämisellä. Yhteisen tuotannon avulla pystymme tuottamaan palveluita laadukkaasti ja kustannustehokkaasti sekä kokeilemaan ja kehittämään uusia palveluita nopeasti ja ketterästi. Mittaamme jatkuvasti prosessiemme kaikkia osia, jotta pystymme johtamaan toimintaamme tehokkaasti.

Testasimme vuoden aikana lukuisia uusia palveluja ja lanseerasimme muun muassa Postisen. Tuotannolla on uusien tuotteiden kehittämisessä keskeinen rooli, jotta tuotteet saadaan tuotettua tehokkaasti ja laadukkaasti asiakkaiden tarpeiden mukaisesti. Tämä on erityisen tärkeää sekä nykyisten palveluiden tehostamisessa että uusien palveluiden kehittämisessä.

Lisäsimme automaatiota

Panostimme vuoden aikana automaation lisäämiseen erityisesti kirjeiden, lehtien, mainosten ja pakettien lajittelussa. Lisäsimme Helsingin postikeskuksessa automaatiota ja investoimme Postisen valmistuksessa tarvittaviin niputuskoneisiin. Niputuskoneiden avulla saamme osoitteettomat mainokset koneellisesti Postinen-kääreen sisään manuaalisen työn sijaan. Aloitimme myös syksyllä uuden sukupolven lajittelukoneen koekäytön ja tehostimme nykyisten lajittelukoneiden käyttöä.

Panostimme vuoden aikana prosessijohtamiseen ja verkostosuunnitteluun, minkä ansiosta paransimme paketti- ja rahtipalveluidemme toimitusvarmuutta asiakastarpeiden mukaisesti. Sopeutimme rahtiterminaaliverkostoa samalla, kun investoimme uuteen Joensuun yhteistuotannon terminaaliin ja käynnistimme Pirkkalassa uuden terminaalin rakentamisen.

Tehostimme jakeluverkostoa postilaatikoiden ryhmittelyn ja kirjelaatikoiden määrän optimoinnilla. Ryhmittelimme postilaatikoita eri puolilla Suomea yhteistyössä asiakkaidemme kanssa. Laatikoita on sijoitettu ryhmiin jo 1970-luvun lopulta lähtien. Koko maassa postilaatikoista on ryhmitelty yli 80 %, ja työtä jatketaan myös vuonna 2016.

Meillä on Postissa käytössämme huippuluokan osaaminen ja työkalut, joiden avulla me suunnittelemme ja optimoimme jakelureittien suunnittelun. Jakeluautoissa olevat sensorit kertovat meille reaaliaikaisesti autojen sijainnin. Sensoreiden keräämän tiedon avulla olemme saaneet tehostettua autojemme käyttöasteita sekä kuljettajien ajotapaa turvallisemmaksi ja ympäristöä vähemmän kuormittavaksi.

Posti Mobiili -hanke tuo älylaitteet postinjakajien käyttöön

Käynnistimme lisäksi Posti Mobiili -hankkeen. Vuoden 2016 aikana kaikki työntekijät jakelussa saavat käyttöönsä mobiilit älylaitteet. Pystymme näin palvelemaan asiakkaitamme nykyistä joustavammin ja tehokkaammin.

Tutkimme digitalisaation ja teollisen internetin hyödyntämistä monilla kokeiluilla yhdessä asiakkaidemme ja yhteistyökumppaneidemme kanssa. Esimerkiksi autoissamme olevat sensorit tarjoavat meille monenlaista hyödyllistä tietoa vaikkapa teiden kunnosta, televerkkojen kuuluvuuksista, polttoaineiden hinnoista ja liikenteen sujuvuudesta.