Vuosikertomus 2015

Arvot

Menestyminen asiakkaan kanssa

 • Tuotamme toiminnallamme asiakkaalle lisäarvoa.
 • Tarjoamme palveluita ja ratkaisuja perustuen asiakkaan liiketoiminnan ja tarpeiden hyvään tuntemukseen.
 • Palvelemme asiakkaitamme yhtenäisenä Postina läpi koko palveluketjun.
 • Olemme lähellä asiakasta.

Kehittyminen ja innovointi

 • Olemme avoimia muutokselle ja kehitykselle.
 • Hyödynnämme vahvuuksiamme ja etsimme kannattavuutta parantavia ideoita.
 • Opimme ja kasvamme jatkuvasti sekä yksilöinä että yrityksenä.
 • Toteutamme muutokset määrätietoisesti, viestien avoimesti, kokemuksista oppien ja tarvittaessa toimintaa mukauttaen.
 

Vastuun ottaminen

 • Sitoudumme päätöksiin ja teemme niistä totta.
 • Pidämme kiinni yhdessä sovituista asioista, jotta voimme täyttää asiakkaalle annetun lupauksen.
 • Toimintamme perustuu luotettavuuteen.
 • Pidämme huolta postilaisista, ympäristöstä ja yhteiskunnasta.

Yhdessä onnistuminen

 • Teemme yhteistyötä saavuttaaksemme yhteiset tavoitteet.
 • Jaamme toisillemme tietoa ja hyviä käytäntöjä.
 • Puhallamme yhteen hiileen ja arvostamme toisiamme.
 • Olemme ylpeitä Postista ja työstämme.