Vuosikertomus 2015

Konsernin strategia

Posti Groupin hallitus hyväksyi kesäkuussa uuden strategian ja strategiset tavoitteet vuosille 2015–2017. Ne tähtäävät Postin uudistumiseen ja kannattavaan kasvuun uusissa palveluissa. Postin tavoitteena on olla vuonna 2018 asiakkaiden ensisijainen valinta postin ja logistiikan palvelujen tarjoajana. Tärkeimpänä taloudellisena tavoitteena Postilla on hyvän kannattavuuden ylläpitäminen.

Postialan murros kiihtyy tulevina vuosina kirje- ja lehtijakelumäärien laskiessa jyrkästi sähköisen viestinnän seurauksena. Digitalisoituminen muuttaa Postin nykyisiä liiketoimintamalleja ja luo uusia palveluja ja kasvumahdollisuuksia.

Samalla kilpailu kiristyy posti- ja logistiikkapalveluissa ja verkkokaupan merkitys kasvaa. Paras asiakaskokemus, monikanavainen palvelu, uudistumiskyky ja osaava henkilöstö ovat tärkeimpiä menestystekijöitä.

Nämä trendit ovat taustalla Postin strategiassa uudistaa yhtiöstä asiakaskeskeinen, ensiluokkainen ja kannattava posti- ja logistiikka-alan palveluyritys.

Postin strategiset painopisteet vuosille 2015–2017 ovat:

1. Puolustamme kirjeen, lehtien ja suoramainonnan jakeluliiketoimintaa pidentämällä tuotteiden elinkaarta mahdollisimman pitkään. Muokkaamme kapasiteettiamme tavoitteena säilyttää hyvä kustannuskilpailu- ja palvelukyky kirje- ja lehtivolyymien laskiessa.

2. Olemme Suomen johtava logistiikkapalveluiden tarjoaja paketti-, varasto- ja kuljetusliiketoiminnoissa sekä merkittävä logistiikka-alan toimija Venäjällä. Luomme ratkaisuja tavaroiden verkkokaupan mahdollistamiseksi.

3. Parannamme asiakaskokemusta monikanavaisilla digitaalisilla palveluilla ja kehitämme Postin palveluita asiakkaiden tarpeisiin.

4. Postilla on tehokas, laadukkaasti johdettu, prosessiohjautunut ja digitalisoitu maan kattava tuotantoverkosto, jonka varaan rakennamme kasvumme.

5. OpusCapita on tärkeä osa konserniamme ja siitä rakentuu vahva taloushallinnon ohjelmistojen, prosessien ja automaatiopalveluiden tuottaja Pohjois-Euroopassa.

6. Etsimme synergiahyötyä uusilta kasvavilta markkinoilta. Kotipalvelut, ateriakuljetukset ja elintarvikelogistiikka hyödyntävät Postin valtakunnallista jakeluverkostoa. Kehitämme uusia data- ja analytiikkapalveluita asiakkaiden tarpeisiin.

7. Kehitämme henkilöstön osaamista uusissa palveluissa ja kykyä vastata digitalisoituvan liiketoiminnan mahdollisuuksiin systemaattisesti. Tavoitteenamme on olla alan paras työpaikka.

 Liiketoimintojen toimintaympäristöä ja strategisia tavoitteita on kuvattu tarkemmin liiketoimintojen osioissa.