Vuosikertomus 2015

11. Aineettomat hyödykkeet

 

Aineettomat oikeudet

2015

2014

Hankintameno 1.1.

28 656 231,10

29 047 963,85

Lisäykset

356 711,45

2 066 135,37

Vähennykset

-3 580 918,71

-2 989 225,67

Siirrot erien välillä

331 700,00

531 357,55

Hankintameno 31.12.

25 763 723,84

28 656 231,10

Kertyneet poistot 1.1.

23 548 655,05

24 342 429,53

Vähennysten kertyneet poistot

-1 899 665,96

-2 978 354,53

Tilikauden poisto

1 698 070,30

2 184 580,05

Kertyneet poistot 31.12.

23 347 059,39

23 548 655,05

Kirjanpitoarvo 31.12.

2 416 664,45

5 107 576,05

     

Ennakkomaksut

   

Hankintameno 1.1.

3 728 556,57

3 193 516,81

Lisäykset

226 754,84

1 383 850,81

Vähennykset

-1 144 658,15

-317 453,50

Siirrot erien välillä

-331 700,00

-531 357,55

Hankintameno 31.12.

2 478 953,26

3 728 556,57

Kertyneet arvonalentumispoistot 1.1.

1 388 953,26

0,00

Arvonalentumispoistot

1 090 000,00

1 388 953,26

Kertyneet poistot 31.12.

2 478 953,26

1 388 953,26

Kirjanpitoarvo 31.12.

0,00

2 339 603,31

     

Aineettomat hyödykkeet yhteensä

2 416 664,45

7 447 179,36