Vuosikertomus 2015

 

Emoyhtiön tilinpäätös, FAS


Emoyhtiön tuloslaskelma


euroa

Liite

2015

2014

Liikevaihto

1

14 183 630,38

84 408 809,48

Liiketoiminnan muut tuotot

2

1 078 437,18

2 545 474,06

Materiaalit ja palvelut

3

-9 643,17

-65 257,21

Henkilöstökulut

4

-8 496 775,34

-34 352 484,07

Poistot ja arvonalentumiset

5

-2 793 007,63

-5 939 228,17

Liiketoiminnan muut kulut

6

-39 681 163,03

-138 081 154,48

Liikevoitto/-tappio

 

-35 718 521,61

-91 483 840,39

    

Rahoitustuotot ja -kulut

8

-68 001 943,10

176 764 176,95

Voitto/tappio ennen satunnaisia eriä

 

-103 720 464,71

85 280 336,56

    

Satunnaiset erät

9

111 700 000,00

53 900 000,00

Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja

 

7 979 535,29

139 180 336,56

    

Tuloverot

10

-6 613 937,79

-76 844,43

Tilikauden voitto/tappio

 

1 365 597,50

139 103 492,13