Vuosikertomus 2015

Hallintoneuvoston lausunto


Posti Group Oyj:n hallintoneuvosto on tänään pitämässään kokouksessa käsitellyt Posti Group Oyj:n vuoden 2015 toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen.

  

Hallintoneuvosto esittää lausuntonaan vuoden 2016 varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tuloslaskelma ja tase tilikaudelta 2015 vahvistetaan, ja yhtyy hallituksen ehdotukseen voittovarojen käyttämisestä.

  
  

Helsingissä 3. maaliskuuta 2016

 
  
  
  
  

Markku Rossi

 

Hallintoneuvoston puheenjohtaja