Vuosikertomus 2015

Hallinto ja tilintarkastajat

Varsinainen yhtiökokous

Posti Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 18.3.2015 Helsingissä. Yhtiökokous vahvisti vuoden 2014 tilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallintoneuvostolle, hallitukselle ja toimitusjohtajalle.

Postin hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettiin kahdeksan.

Hallituksen jäseninä jatkoivat

 • ekonomi Arto Hiltunen
 • globaalin toimitusketjun suunnittelusta vastaava johtaja Petri Järvinen, Mölnlycke Health Care, Ruotsi
 • johtaja Petri Kokko, Google Deutschland GmbH
 • maajohtaja Jussi Kuutsa, SRV Yhtiöt, Venäjä
 • talousjohtaja Päivi Pesola, Fortum Power and Heat Oy
 • johtava erityisasiantuntija Marja Pokela, Valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosasto
 • toimitusjohtaja Suvi-Anne Siimes, Työeläkevakuuttajat ry

Hallitukseen uudeksi jäseneksi valittiin henkilöstöjohtaja Kirsi Nuotto, Outotec Oyj.

Hallituksen puheenjohtajana jatkoi Arto Hiltunen ja varapuheenjohtajana Päivi Pesola.

Postin hallintoneuvoston jäsenten määrä on kaksitoista.

Hallintoneuvoston jäseninä jatkoivat

 • kansanedustaja Ritva Elomaa (ps.)
 • kansanedustaja Lars-Erik Gästgivars (r.)
 • kansanedustaja Maria Guzenina (sd.)
 • kansanedustaja Satu Haapanen (vihr.)
 • va toimitusjohtaja Sari Moisanen (vas.)
 • kansanedustaja Outi Mäkelä (kok.)
 • yrittäjä Reijo Ojennus (ps.)
 • kansanedustaja Mauri Pekkarinen (kesk.)
 • kansanedustaja Raimo Piirainen (sd.)
 • kansanedustaja Tuomo Puumala (kesk.)
 • toiminnanjohtaja Teuvo V. Riikonen (kd.)
 • kansanedustaja Kimmo Sasi (kok.)

Hallintoneuvoston puheenjohtajana jatkoi Mauri Pekkarinen ja varapuheenjohtajana Satu Haapanen.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osinkoa ei jaeta ja että tilikauden tulos siirretään kertyneisiin voittovaroihin.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin PricewaterhouseCoopers Oy, KHT-yhteisö. Päävastuullisena tilintarkastaja toimii KHT Merja Lindh.

Hallituksen jäsenille maksetaan kuukausipalkkio ja kokouspalkkiot. Hallintoneuvoston jäsenille maksetaan kokouspalkkiot.

Ylimääräinen yhtiökokous

Posti Group Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous pidettiin 12.11.2015 Helsingissä. Yhtiökokous valitsi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti hallintoneuvoston jäsenet, puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Hallintoneuvoston uusiksi jäseniksi valittiin

 • kansanedustaja Rami Lehto (ps.)
 • kansanedustaja Eeva-Maria Maijala (kesk.)
 • kansanedustaja Marisanna Jarva (kesk.)
 • kansanedustaja Mats Nylund (r.)
 • kansanedustaja Sari Raassina (kok.)
 • diplomi-insinööri Lulu Ranne (ps.)
 • kansanedustaja Markku Rossi (kesk.)
 • kansanedustaja Satu Taavitsainen (sd.)
 • kansanedustaja Jani Toivola (vihr.)
 • kansanedustaja Kari Tolvanen (kok.)

Jäseninä jatkoivat kansanedustaja Maria Guzenina (sd.) ja va toimitusjohtaja Sari Moisanen (vas).

Hallintoneuvoston puheenjohtajaksi valittiin kansanedustaja Markku Rossi ja varapuheenjohtajaksi kansanedustaja Jani Toivola.