Vuosikertomus 2015

Hallituksen voitonjakoesitys

Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat tilinpäätöksessä ovat 710 146 335,35 euroa, josta tilikauden 2015 voitto on 1 365 597,50 euroa.

Yhtiön taloudellisessa tilanteessa ei ole tilikauden päättymisen jälkeen tapahtunut olennaisia muutoksia eikä myöskään OYL 13:2 §:ssä tarkoitettu maksukykyisyystesti vaikuta ehdotettuun voitonjaon määrään.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan 18,0 miljoonaa euroa.

Helsingissä 11.2.2016

Posti Group Oyj
Hallitus