Vuosikertomus 2015

Itella Venäjä

Paikallisessa valuutassa mitattuna Itella Venäjän liikevaihto laski 7,7 %. Liikevaihdon lasku johtui heikosta taloustilanteesta sekä merkittävästä Venäjän bruttokansantuotteen laskusta ja kansainvälisen kaupan heikkenemisestä. Tämän hetken näkemyksen mukaan volyymit pysyvät alhaisella tasolla myös vuonna 2016.

Venäjän ruplan päätöskurssi oli heikentynyt 31.12.2015 mennessä 12 %. Ruplan kurssi oli vuoden aikana erittäin volatiili. Euromääräinen liikevaihto laski 30,9 % ja oli 118,9 (172,0) miljoonaa euroa.

Liiketoimintaryhmän liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli -5,1 (2,5) miljoonaa euroa. Liiketuloksen heikkenemiseen vaikuttivat alentuneiden volyymien lisäksi ruplan kurssikehitys ja vuokrakustannusten valuuttasidonnaisuus.

Keskimääräinen varastojen täyttöaste oli vuoden aikana 84 % Moskovassa ja 86 % muilla alueilla. Liiketulos heikkeni ja oli -25,0 (2,4) miljoonaa euroa. Liiketulokseen sisältyy 7,6 miljoonaa euroa arvonalentumistappiota, josta merkittävin osa kohdistui Itella Venäjän hankinnan vuoden 2008 yhteydessä aktivoituihin asiakassuhteisiin. Tulokseen sisältyy 11,7 miljoonan euron varaus tappiollisista sopimuksista liittyen asiakasmenetykseen ja valuuttakurssin heikentymiseen.

Itella Venäjän investoinnit olivat 2,9 (2,6) miljoonaa euroa.