Vuosikertomus 2015

Oikeudenkäynnit

Helsingin käräjäoikeus teki 18.9.2015 Postin kannalta toistamiseen myönteisen päätöksen arvonlisäverojen korvaamiseen liittyvässä kiistassa. Posti ei joudu korvaamaan asiakkailleen perittyjä arvonlisäveroja. Postin sopimusasiakkaat vaativat Helsingin käräjäoikeudessa hieman yli 100 miljoonan euron arvoisten postipalveluista maksettujen arvonlisäverojen korvaamista. Käräjäoikeuden mukaan arvonlisäveron sisällyttäminen kanteessa tarkoitettuihin postipalveluihin ei ole ollut EU-oikeuden vastaista. Kantajina oli seitsemän suurta rahoitus- ja vakuutuslaitosta. Kantajat ovat yhtä lukuun ottamatta valittaneet päätöksestä hovioikeuteen.