Vuosikertomus 2015

OpusCapita

OpusCapitan liikevaihto laski 1,2 % ja oli 256,7 (259,6) miljoonaa euroa. Liikevaihdosta 59 % tulee Suomesta ja 41 % muista maista. Perinteisen postin jakeluvolyymien lasku ja paperisen viestinnän siirtyminen verkkoon kiihtyvällä tahdilla näkyi OpusCapitassa erityisesti iPost-tuotteiden volyymeissa. iPost-tuotteiden volyymit laskivat edellisvuodesta 12 %.

OpusCapitan jatkuvan palveluliiketoiminnan osuus oli 94 %. Tämä sisältää monikanavaiset laskutus- ja laskujenvastaanottoratkaisut paperisena ja sähköisenä sekä ohjelmistojen ylläpito- ja SaaS-maksut ja jatkuvaveloitteiset ulkoistussopimukset.

OpusCapitan kokonaistransaktiovolyymi oli vuoden aikana yhteensä 540 miljoonaa. Kokonaistransaktiovolyymi pitää sisällään tulostetut kirjeet, lähetetyt paperikirjeet ja sähköiset transaktiot. Sähköisten transaktioiden määrä oli 205 miljoonaa, eli 38 % OpusCapitan kokonaistransaktiovolyymistä. Nopeimmin kasvavat sähköisten laskujen volyymit, 6 % kumulatiivisesti.

OpusCapitan markkinoilla paperipohjaisten volyymien laskun ennakoidaan jatkuvan, jolloin sähköisten transaktioiden, rahoitusratkaisujen ja ohjelmistopohjaisten ratkaisujen painoarvo liiketoiminnassa kasvaa. Ulkomaan myynnin osuuden odotetaan kasvavan tämän kehityksen myötä.

Taloushallinnon ulkoistuspalvelut -yksikön (Financial Accounting Outsourcing) tulos oli heikko. Tämän johdosta yksikössä käynnistettiin syksyllä tehostamisohjelma.

Katsauskaudella kirjattiin kertaluonteisia eriä -1,2 (-7,3) miljoonaa euroa. Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä heikkeni ja oli 14,5 (20,0) miljoonaa euroa.

Liiketulos parani ja oli 13,3 (12,7) miljoonaa euroa.

OpusCapita osti 30.4.2015 ruotsalaiset Kredithanterarna- ja Svenska Fakturaköp -yhtiöt. Yritysostojen myötä OpusCapita vahvistaa Order-to-Cash-tarjoamaansa entisestään saatavien hallinnalla. Yhtiöt tuovat OpusCapitaan vankkaa toimialaosaamista Ruotsin markkinoilta ja saatavien hallinta lanseerattiin myös Suomessa.

OpusCapitan toimitusjohtajaksi nimitettiin 5.10.2015 alkaen Patrik Sallner.

OpusCapita lopetti toimintansa Slovakiassa 30.9.2015.

OpusCapita allekirjoitti 11.11.2015 sopimuksen Baltian paikallisia markkinoita palvelevien liiketoimintojen myynnistä BaltCapille. Liiketoimintakauppaan kuuluivat Virossa ja Latviassa toimiva OpusCapita AS sekä Liettuassa toimiva UAB OpusCapita. Liiketoimintakauppa mahdollistaa OpusCapitalle keskittymisen strategisiin liiketoiminta-alueisiin Euroopassa.

OpusCapitan investoinnit olivat 9,6 (5,8) miljoonaa euroa. Investoinnit liittyvät sekä asiakkaille että omiin prosesseihin tehtäviin kehitysprojekteihin että lisensseihin.