Vuosikertomus 2015

Paketti- ja logistiikkapalvelut

Paketti- ja logistiikkapalveluiden tulos ilman kertaluonteisia eriä kääntyi voitolle huolimatta liikevaihdon laskusta. Liikevaihto laski 17,4 % ja oli 596,7 (722,7) miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liikevaihto ilman kansainvälistä rahtiliiketoimintaa laski 3,8 %. Liikevaihto laski rahdissa ja varastoliiketoiminnassa.

Pakettipalveluissa liikevaihto kasvoi. Kaiken kaikkiaan Posti toimitti vuoden aikana Suomessa yli 33 miljoonaa pakettia. Postin pakettipalveluiden volyymi Suomessa kasvoi edellisvuodesta 2,3 % (2,0 %). Postin pakettiautomaattien käyttö vilkastui, automaattien kautta kulkeneiden pakettien määrä kasvoi edellisvuodesta 42 %.

Liiketoimintaryhmän liiketulos ilman kertaluonteisia eriä parani ja oli 0,6 (-21,7) miljoonaa euroa. Liiketulosta paransi etenkin kansainvälisestä rahtiliiketoiminnasta luopuminen, pakettipalveluiden kysynnän kasvu sekä tuotannollisen toiminnan tehostamistoimenpiteet.

Liiketulokseen vaikutti Postin palvelupisteverkoston uudelleenjärjestelystä ja kansainvälisen rahtiliiketoiminnan myynnistä aiheutuneet kertaluonteiset kulut -13,2 (-12,5) miljoonaa euroa.

Liiketoimintaryhmän liiketulos parani ja oli -12,6 (-34,2) miljoonaa euroa.

Posti Group Oyj allekirjoitti 15.4.2015 sopimuksen Ruotsin, Norjan ja Tanskan maantierahtiliiketoiminnan ja Suomessa kansainvälisen rahtiliiketoiminnan myymisestä tanskalaiselle NTG Nordic Transport Groupille.

Posti ilmoitti 23.4.2015 uudistavansa palveluverkostoaan. Osana uudistusta Posti laajentaa verkostoa noin sadalla uudella palvelupisteellä ja siirtää 77 oman myymälän palvelut kumppaniyritysten hoidettavaksi. Jatkossa Postilla on 21 omaa myymälää.

Postin palvelupisteitä oli vuoden lopussa yhteensä 1 401. Postin pakettiautomaatteja avattiin vuoden aikana 21 ja niitä oli vuoden lopussa yhteensä 480.