Vuosikertomus 2015

Postipalvelut

Postipalvelut-liiketoimintaryhmän liikevaihto laski 3,5 % ja oli 742,3 (769,0) miljoonaa euroa. Liikevaihdon laskuun vaikutti kotimaan jakelutuotteiden volyymien lasku. Osoitteellisten kirjelähetysten, sanomalehtien ja aikakauslehtien volyymit laskivat edelliseen vuoteen verrattuna merkittävästi. Sähköisten kirjeiden ja osoitteettoman jakelun volyymit kasvoivat. Posti on saanut uutta liiketoimintaa toimittamalla kiinalaisten verkkokauppojen lähetyksiä Venäjälle.

Osoitteettoman jakelun volyymit kasvoivat maaliskuussa lanseeratun Postisen ansiosta. Kotitaloudet ovat saaneet maaliskuun 2015 alusta alkaen kahdesti viikossa mainokset ja muut osoitteettomat lähetykset erillisessä kääreellisessä lähetysnipussa. Postisen tavoitteena on parantaa paperisen viestinnän kilpailukykyä ja jakelun kannattavuutta. Postinen tehostaa lisäksi lajittelua ja säästää työaikaa, kun niputtaminen tehdään koneellisesti. Postinen toimii myös uudenlaisena markkinointivälineenä mainostajille.

Liiketoimintaryhmän liiketulos ilman kertaluonteisia eriä heikkeni ja oli 56,4 (66,0) miljoonaa euroa. Katsauskaudella kirjattiin kertaluonteisia eriä 0,9 (0,1) miljoonaa euroa. Alkuvuoden vahvaa tulosta tukivat toiminnan tehostaminen sekä vuoden 2015 alussa voimaan tulleet postimaksujen hinnankorotukset. Kotimaan jakelutuotteiden volyymilaskua ei ole pystytty kokonaisuudessaan kompensoimaan vuoden aikana kustannusten sopeuttamisella. Osoitteellisten kotimaan kirjelähetysten volyymien lasku kiihtyi viimeisellä vuosineljänneksellä.

Liiketulos oli 57,3 (66,1) miljoonaa euroa.

Postilähetysten jakeluvolyymit kehittyivät vuoden aikana verrattuna edelliseen vuoteen seuraavasti:

  • Osoitteelliset kirjelähetykset -8 % (-10 %)
  • Osoitteeton suoramarkkinointi +5 % (-33 %)
  • Sanomalehdet -27 % (-13 %)
  • Aikakauslehdet -9 % (-10 %)
  • Sähköiset kirjeet +4 % (+7 %)

Osoitteellisten kirjelähetysten volyymit laskivat -8 % (-10 %). Osoitteettoman jakelun volyymit kasvoivat maaliskuussa lanseeratun Postisen ansiosta. Sanomalehtivolyymit laskivat -27 % (-13 %), mikä oli suurelta osin seurausta vuoden 2014 aikana päättyneistä varhaisjakelusopimuksista. Aikakauslehtien volyymit laskivat -9 % (-10 %).

Postin tarjoaman sähköisen postilaatikon Netpostin käyttäjämäärä kasvoi 8 % edellisvuodesta ja oli vuoden lopussa 636 000.