Vuosikertomus 2015

Rahoitus ja investoinnit

Konsernin liiketoiminnan rahavirta ennen investointeja oli 81,9 (93,2) miljoonaa euroa.

Investointeihin käytettiin 55,9 (46,6) miljoonaa euroa. Vuoden aikana investoitiin kuljetusajoneuvoihin, tuotannollisiin hankkeisiin ja pakettiautomaatteihin. Lisäksi investoitiin terminaalien parannushankkeisiin ja kuljetuskalustoon.

Divestoinneista saatiin rahavaroja 136,4 (2,6) miljoonaa euroa. Divestoinneista merkittävin oli 22.4.2015 toteutunut kiinteistökauppa, jolla Posti myi Tampereen, Kuopion ja Oulun postikeskukset sekä Tuusulan varaston ja Pirkkalaan arviolta loppuvuonna 2016 valmistuvan rahtiterminaalin.

Likvidit varat olivat vuoden lopussa 257,0 (186,7) miljoonaa euroa, ja käyttämättömät sitovat luottolimiitit olivat 150,0 (150,0) miljoonaa euroa. Konsernin korollinen velka oli 290,3 (295,5) miljoonaa euroa. Omavaraisuusaste oli 47,8 % (45,9 %) ja nettovelkaantumisaste -10,5 % (17,2 %).