Vuosikertomus 2015

Tilikauden jälkeiset tapahtumat

OpusCapita Group Oy myi 11.1.2016 Baltian paikallisia markkinoita palvelevat liiketoiminnat Virossa, Latviassa ja Liettuassa. Myynti ei sisältänyt OpusCapitan globaaliin liiketoimintaan liittyviä palvelu- ja osaamiskeskuksia Virossa, Latviassa ja Liettuassa.

Posti Group ilmoitti 26.1.2016 käynnistävänsä yhteistoimintaneuvottelut, joiden kohderyhmässä on yhteensä 7 600 henkilöä. Neuvottelut koskevat Tuotannon hallintoa ja perusjakelua, koko Myynti- ja asiakaspalvelu -yksikköä sekä osaa Konsernitoiminnoista. Alustava arvioitu vähennystarve on 860 henkilöä.

OpusCapita Group Oy ilmoitti 8.2.2016 toimintamallin ja organisaation uudistamisesta, jonka osana yhtiö aloittaa yhteistoimintaneuvottelut. Arvioitu vähennystarve on enintään 80 henkilöä, joista 50 Suomessa ja 30 muissa toimintamaissa. Tavoitteena on saavuttaa vähintään 10 miljoonan euron vuosittaiset säästöt.