Vuosikertomus 2015

Toiminnan tehostamisohjelma

Konsernissa on käynnissä vuosille 2015–2016 toiminnan tehostamisohjelma, jonka tavoitteena on 75 miljoonan euron säästöt. Vuoden loppuun mennessä säästöistä oli saavutettu 90 %. Säästöjä on saavutettu muun muassa tuotannon ja Postin palvelupisteverkoston tehostamisesta sekä tietohallinnon ja hankinnan ostoista.

Tehostamisohjelman lisäksi konsernissa oli käynnissä Tapa toimia -ohjelma, jonka avulla saavutettiin säästöjä vähentämällä koulutus-, virkistys- ja matkustuskuluja.

Postin varastopalveluissa 3.3.2015 käynnistetyt yhteistoimintaneuvottelut koskivat 59 henkilöä. Neuvottelut päättyivät 10 henkilön irtisanomiseen. Palvelupisteverkoston uudistamiseen liittyvät omien myymälöiden henkilöstöä koskeneet yhteistoimintaneuvottelut aloitettiin 28.4.2015. Neuvottelut päättyivät 16.6.2015 ja irtisanomistarpeeksi täsmentyi enintään 319 henkilöä. Postin Tuotannossa käynnistettiin 3.6.2015 rahtiterminaaliverkoston yhteistoimintamenettelyt. Neuvottelut päättyivät 3.8.2015, ja irtisanomistarve oli 10 vakituista henkilöä.

OpusCapitan Finance and Accounting Outsourcing -yksikön palvelutuotannossa 26.1.2015 käynnistetyt yhteistoimintaneuvottelut johtivat yhteensä 9 henkilön irtisanomiseen. OpusCapitan 21.5.2015 käynnistämät yhteistoimintaneuvottelut Customer Service & Operationsin Suomen digitointituotantoyksikön toimintojen uudelleenjärjestämiseksi saatiin päätökseen 16.6.2015. Neuvottelujen lopputuloksena vähennystarve oli 15 vakituista henkilöä. OpusCapitan Finance and Accounting Outsourcing -yksikön palvelutuotannossa 13.8.2015 käynnistämät yt-neuvottelut toiminnon uudelleenjärjestämiseksi saatiin päätökseen 23.9.2015. Neuvottelujen lopputuloksena vähennystarve tuotannollisin ja taloudellisin perustein oli 11 vakituista henkilöä.