Vuosikertomus 2015

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015

Toimintaympäristö 2015

Vuosi 2015 oli taloudessa vaikea. Kehitys näytti kesäkuuhun 2015 asti positiiviselta, ja kansantalous kasvoi. Kesäkuussa tapahtui kuitenkin käänne, ja loppuvuotta kohden tilanne heikkeni entisestään. Kuluttajakysyntä pysyi edelleen heikkona.

Postin pakettipalveluiden volyymi kasvoi edellisvuodesta 2 % (2 %) ja markkinaosuus kasvoi hieman. Kaiken kaikkiaan Posti toimitti vuoden aikana yli 33 miljoonaa pakettia. Postin pakettiautomaattien kautta kulkeneiden pakettien määrä kasvoi edellisvuodesta 42 %. Pakettivolyymit kasvoivat kesäkuuhun asti. Postin pakettivolyymissa käänne huonompaan tapahtui syksyllä eli vuosineljännes kokonaismarkkinan käänteen jälkeen.

Postipalveluissa volyymilasku oli vuoden viimeisellä neljänneksellä voimakkaampaa. Osoitteellisten kirjelähetysten volyymit laskivat loka-joulukuussa -10 %, kun koko vuoden aikana lasku oli -8 % (-10 %). Osoitteettoman jakelun volyymit kasvoivat maaliskuussa lanseeratun Postisen ansiosta. Sanomalehtivolyymit laskivat -27 % (-13 %), mikä oli suurelta osin seurausta vuoden 2014 aikana päättyneistä varhaisjakelusopimuksista. Aikakauslehtien volyymit laskivat -9 % (-10 %).

Loppuvuoden työtaisteluilla oli negatiivinen vaikutus erityisesti pakettipalveluihin, kun asiakkaat etsivät vaihtoehtoisia jakelukanavia tärkeään joulukauppaan.

Venäjän markkinatilanne heikkeni voimakkaasti loppuvuotta kohden. Ruplan kurssivaihtelut olivat suuria koko vuoden, ja päätöskurssi heikkeni vuodentakaiseen verrattuna 12 %. Yleinen taloustilanne on heikko. Varastojen käsittelyvolyymit alenivat, ja lento- ja merirahdin kysyntä heikkeni. Vuoden 2015 viimeinen neljännes oli selvästi edellisvuotta heikompi. Varastojen täyttöaste pysyi hyvällä tasolla, mutta käsittelyvolyymit laskivat selvästi.

Perinteisen postin jakeluvolyymien lasku ja paperisen viestinnän siirtyminen verkkoon kiihtyvällä tahdilla näkyi OpusCapitassa erityisesti iPost-tuotteiden volyymeissa. OpusCapitan kokonaistransaktiovolyymi oli vuoden aikana yhteensä 540 miljoonaa. Kokonaistransaktiovolyymi pitää sisällään tulostetut kirjeet, lähetetyt paperikirjeet ja sähköiset transaktiot. Sähköisten transaktioiden määrä oli 205 miljoonaa, eli 38 % OpusCapitan kokonaistransaktiovolyymistä. Nopeimmin kasvavat sähköisten laskujen volyymit, 6 % kumulatiivisesti.