Vuosikertomus 2015

Tutkimus- ja kehitystoiminta

Tutkimus- ja kehitysmenot olivat 12,9 (11,2) miljoonaa euroa eli 0,8 % (0,6 %) konsernin liiketoiminnan menoista vuonna 2015.

Postipalveluissa jatkettiin uusien sähköisten palveluiden kehittämistä. Lisäksi vuoden aikana tutkittiin, kehitettiin ja pilotoitiin Postin uusia Kotipalveluita. Osoitteettomaan mainontaan lanseerattiin uusi tuote. Kotitalouksiin on maaliskuun 2015 alusta alkaen jaettu kahdesti viikossa mainokset ja muut osoitteettomat lähetykset erillisessä kääreellisessä lähetysnipussa.

Paketti- ja logistiikkapalveluissa painopisteenä olivat kokonaisvaltaisten toimitusketjuratkaisuiden sekä monikanavaisen kaupan logistiset ratkaisut. Voutilassa otettiin käyttöön verkkokaupan nopea hybridivarasto. Varasto on integroitu suoraan pakettilajitteluun, mikä mahdollistaa muun muassa saman päivän toimitukset. Liedossa loppuvuodesta avattu uusi logistiikkakeskus on verkkokaupan HUB eli keskusterminaali. Vantaan logistiikkakeskus, robottiavusteinen hybridivarasto ja Liedon logistiikkakeskus mahdollistavat verkkokaupalle jopa 2-3 lisämyyntipäivää sesonkeihin.

Uusi varastonhallintajärjestelmä pilotoitiin onnistuneesti. Rahtitoiminnoissa on keskitytty toiminnan kannattavuuden kehittämiseen sekä ns. common carrier -segmentin tarvitsemiin palveluihin. Uusi pilvipalvelu GLUE (General Layer for Universal E-commerce) avaa verkkokaupalle kasvun edellytykset. GLUEn avulla asiakkaat, verkkokauppiaat ja tavarantoimittajat pystytään kytkemään yhteen verkostoon.

Digitaalisiin kanaviin on lisätty uusia toimintoja, muun muassa toimitusajankohdan ennuste. Näillä palveluilla asiakkaille pyritään tarjoamaan yhä paremmat mahdollisuudet itseasiointiin, myös mobiilisti. Tuoteportfoliota ja sopimusrakenteita on selkiytetty ja yksinkertaistettu. Kehitystyötä jatketaan myös alkaneella tilikaudella.

Itella Venäjällä kehitettiin varastonhallintajärjestelmiä ja toteutettiin mittava verkkokauppaprojekti yhteistyössä asiakkaan kanssa. Edellisvuonna varastoissa käyttöön otetun äänellä toimivan tavaroidenpoimintajärjestelmän käyttöä laajennettiin, yli 50 % käsittelyvolyymeista pohjautuu tähän teknologiaan. Lisäksi varastoissa kehitettiin muun muassa tavaroiden skannausjärjestelmää.

OpusCapita lanseerasi markkinoille uuden pankkiriippumattoman toimittajarahoitusratkaisun. Muita uusia tuotteita olivat mm. ohjelmistorobotiikkaan liittyvät automaatiopalvelut ja myyntisaatavien perintä. OpusCapitassa jatkettiin myös uuden globaalin monikanavaisen laskujenvälitysalustan kehittämistä sekä panostettiin Purchase-to-Pay and Order-to-Cash -prosesseja tukevien SaaS-pohjaisten kokonaisratkaisujen kehittämiseen.