Vuosikertomus 2015

Vuoden 2016 näkymät

Konsernin liiketoimintojen luonteeseen liittyy kausivaihtelua. Liiketoimintaryhmien liikevaihto ja liikevoitto eivät kerry tasaisesti. Postipalveluissa ja kuluttajapaketeissa erityisesti ensimmäinen ja viimeinen neljännes ovat tyypillisesti vahvoja toisen ja kolmannen neljänneksen ollessa näitä heikompia.

Vuoden 2016 vertailukelpoisen liikevaihdon euroissa ennakoidaan laskevan vuodesta 2015. Konsernin tuloksen ennen kertaeriä ennakoidaan paranevan vuodesta 2015. Venäjän tuloksen kehitysnäkymiin liittyy merkittävää epävarmuutta. Vuonna 2016 liiketulokseen sisältyy edelleen merkittäviä kertaluonteisia eriä. Valuuttakurssien, etenkin ruplan, kehitys voi vaikuttaa konsernin liikevaihtoon, tulokseen ja taseeseen.

Investointien ennakoidaan kasvavan merkittävästi vuodesta 2015.