Vuosikertomus 2015

Ympäristövaikutukset

Valtaosa konsernin ympäristövaikutuksista liittyy kasvihuonekaasupäästöihin. Posti on sitoutunut vähentämään hiilidioksidipäästöjä 30 %:lla vuoteen 2020 mennessä (liikevaihtoon suhteutettuna, vertailuvuosi 2007). Päästötavoite on Suomi-kohtainen, mutta sitä tukeva raportointijärjestelmä kattaa kaikki liiketoiminnat ja toimintamaat.

Postin hiilineutraali Posti Green -tarjoama laajeni alkuvuodesta kattamaan kaikki Postin palvelut Suomessa: postipalvelut, paketti-, kuljetus- ja rahtipalvelut sekä varastopalvelut. Sataprosenttisen hiilineutraaleilla palveluilla Posti on vihreän logistiikan edelläkävijä Suomessa.

Posti julkaisee maaliskuussa vuodelta 2015 yritysvastuuraportin, jossa kerrotaan tarkemmin myös ympäristöasioista.