Vuosikertomus 2015

Hallituksen voitonjakoehdotus

 

Hallituksen esitys yhtiökokoukselle

           

Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat tilinpäätöksessä ovat 710 146 335,35 euroa, josta tilikauden 2015 voitto on 1 365 597,50 euroa.

           

Yhtiön taloudellisessa tilanteessa ei ole tilikauden päättymisen jälkeen tapahtunut olennaisia muutoksia eikä myöskään OYL 13:2 §:ssä tarkoitettu maksukykyisyystesti vaikuta ehdotettuun voitonjaon määrään.

           

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan 18 000 000,00 euroa ja voitonjakokelpoisista varoista 692 146 335,35 euroa jätetään omaan pääomaan.