Vuosikertomus 2015

Konsernin tilinpäätös

 

Konsernin tuloslaskelma ja laaja tuloslaskelma

 

Konsernin tuloslaskelma

 

miljoonaa euroa

Liite

2015

2014

Liikevaihto

1

3

1 650,3

1 858,7

Liiketoiminnan muut tuotot

4

 

57,4

12,6

Osuus osakkuusyritysten tuloksesta

16

 

0,1

0,0

Materiaalit ja palvelut

5

 

437,6

526,7

Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut

7

 

756,5

847,8

Poistot

9

 

80,5

86,0

Arvonalentumiset

9

 

11,9

4,4

Liiketoiminnan muut kulut

10

 

365,4

400,5

Liikevoitto

   

55,9

5,8

         

Rahoitustuotot

11

 

13,9

26,6

Rahoituskulut

11

 

-26,4

-36,9

Tulos ennen veroja

   

43,3

-4,6

         

Tuloverot

12

 

-7,4

0,2

Tilikauden tulos

   

36,0

-4,4

         
         

Konsernin laaja tuloslaskelma

 

Tilikauden tulos

   

36,0

-4,4

         

Muut laajan tuloksen erät

       
         

Erät, jotka siirretään tai saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi:

       

Myytävissä olevat rahoitusvarat

   

-0,1

0,3

Muuntoero

   

-9,0

-73,3

Verovaikutus

   

0,0

-0,1

Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi:

       

Vakuutusmatemaattiset voitot ja tappiot

   

4,6

-5,4

Verovaikutus

   

-0,9

1,1

Tilikauden laaja tulos

   

30,5

-81,9