Vuosikertomus 2015

30. Korolliset lainat

 

 

 Tasearvot

Käyvät

arvot

Tasearvot

Käyvät

arvot

miljoonaa euroa

2015

2015

2014

2014

Pitkäaikaiset

       

Joukkovelkakirjalainat

99,8

104,1

251,3

263,6

Rahoitusleasingvelat

26,4

26,4

32,1

32,1

Muut korolliset velat

0,5

0,5

0,1

0,1

Yhteensä

126,7

131,0

283,5

295,9

         

Lyhytaikaiset

       

Joukkovelkakirjalainat

150,4

154,0

0,0

0,0

Rahoitusleasingvelat

13,2

13,2

11,8

11,8

Muut

0,0

0,0

0,2

0,2

Yhteensä

163,6

167,2

12,0

12,0

         

Rahoitusleasingvelat: vähimmäisvuokrien erääntymisajat

   
         

miljoonaa euroa

   

2015

2014

1 v. kuluessa

   

14,2

13,1

1–5 v. kuluessa

   

27,1

33,3

Yli 5 v. kuluessa

   

0,2

0,7

Vähimmäisvuokrat yhteensä

   

41,6

47,1

Tulevaisuudessa kertyvät rahoituskulut

   

-2,1

-3,2

Rahoitusleasingvelat yhteensä

   

39,5

43,9

         

Vähimmäisvuokrien nykyarvo:

   
         

miljoonaa euroa

   

2015

2014

1 v. kuluessa

   

13,2

11,8

1–5 v. kuluessa

   

26,4

32,1

Yli 5 v. kuluessa

   

-

0,0

Vähimmäisvuokrien nykyarvo yhteensä

   

39,6

43,9

         

Konserni on vuokrannut rahoitusleasingsopimuksilla pääsääntöisesti kuljetus- ja tuotantokalustoa sekä IT-laitteita. Sopimusajat vaihtelevat 3–10 vuoden välillä.