Vuosikertomus 2015

 

Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista

 

miljoonaa euroa

Osake-

pääoma

Käyttö-

rahasto

Käyvän

arvon

rahasto

Muunto-

erot

Kertyneet voittovarat

Oma pääoma yhteensä

Oma pääoma 1.1.2014

70,0

142,7

0,0

-21,3

464,4

655,8

Tilikauden tulos

       

-4,4

-4,4

Muut laajan tuloksen erät:

           

Käyvän arvon rahaston muutos

   

0,2

   

0,2

Muuntoeron muutos

     

-73,3

 

-73,3

Vakuutusmatemaattiset voitot ja tappiot

       

-4,3

-4,3

Tilikauden laaja tulos yhteensä

   

0,2

-73,3

-8,8

-81,9

Oma pääoma 31.12.2014

70,0

142,7

0,2

-94,6

455,6

573,8

             

miljoonaa euroa

Osake-

pääoma

Käyttö-

rahasto

Käyvän

arvon

rahasto

Muunto-

erot

Kertyneet voittovarat

Oma pääoma yhteensä

Oma pääoma 1.1.2015

70,0

142,7

0,2

-94,6

455,6

573,8

Tilikauden tulos

       

36,0

36,0

Muut laajan tuloksen erät:

           

Käyvän arvon rahaston muutos

   

-0,1

   

-0,1

Muuntoeron muutos

     

-9,0

 

-9,0

Vakuutusmatemaattiset voitot ja tappiot

       

3,7

3,7

Tilikauden laaja tulos yhteensä

   

-0,1

-9,0

39,6

30,5

Oma pääoma 31.12.2015

70,0

142,7

0,1

-103,6

495,2

604,4