Vuosikertomus 2015

Sijoittajatietoa

Raportoimme taloudestamme IFRS-tilinpäätösstandardin mukaisesti. Kahden julkisen kaupankäynnin kohteena olevan pörssivelkakirjan liikkeeseenlaskijana olemme velvollisia toteuttamaan säännöllistä ja jatkuvaa tiedonantovelvollisuutta rajoitetuin osin.

Ensimmäinen, 150 miljoonan euron joukkovelkakirjalaina, laskettiin liikkeeseen marraskuussa 2009 ja listattiin pörssiin joulukuussa 2009. Toinen, 100 miljoonan euron joukkovelkakirjalaina, laskettiin liikkeeseen marraskuussa 2011 ja listattiin pörssiin tammikuussa 2012.

Tiedonantovelvollisuus perustuu Suomen arvopaperimarkkinalakiin ja NASDAQ OMX Helsinki Oy:n sääntöihin ja määräyksiin.

Täytämme säännöllisen tiedonantovelvollisuutemme julkistamalla pörssitiedotteella tilinpäätöksen sekä osavuosikatsaukset (3 kk, 6 kk, 9 kk).

Talousviestinnän politiikka on luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa www.posti.com/talous.

Taloudellinen tiedottaminen vuonna 2016

Tilinpäätös vuodelta 2015: 12.2.2016 klo 10.00
Tammi-maaliskuu: 29.4.2016 klo 10.00
Tammi-kesäkuu: 18.7.2016 klo 10.00
Tammi-syyskuu: 31.10.2016 klo 10.00

Hiljainen jakso

Noudatamme kolmen viikon hiljaista jaksoa ennen tilinpäätöksen ja osavuosikatsausten julkistamista. Tänä aikana emme kommentoi yrityksen taloudellista tilaa tai tulevaisuuden näkymiä.

Yhtiökokous

Posti Group Oyj:n vuoden 2014 varsinainen yhtiökokous pidettiin 18. maaliskuuta 2015. Posti poikkeaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodista siinä, että yhtiökokouskutsua ja sen liitteitä ei julkaista internetsivuilla, koska valtionyhtiöllä on vain yksi osakas.

Yhtiökokouksen tehtävät ja päätökset ovat luettavissa internetistä osoitteesta www.posti.com/hallinnointi -> Yhtiökokoukset.

Talousviestinnän yhteystiedot

Talous:

Sari Helander, sari.helander (at) posti.com
Jutta Tuominen, jutta.tuominen (at) posti.com

Viestintä ja sidosryhmäsuhteet:

Timo J. Anttila, timo.anttila (at) posti.com
Hanna Kauko, hanna.kauko (at) posti.com