Vuosikertomus 2015

Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen allekirjoitukset

 

Helsingissä 11.2.2016

     
     

Arto Hiltunen

 

Heikki Malinen

Hallituksen puheenjohtaja

 

Toimitusjohtaja

     

Päivi Pesola

 

Petri Järvinen

Hallituksen varapuheenjohtaja

   
     

Petri Kokko

 

Jussi Kuutsa

     

Kirsi Nuotto

 

Marja Pokela

     

Suvi-Anne Siimes

   
     
     
     
     

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

     

Helsingissä 11.2.2016

     

PricewaterhouseCoopers Oy

   

KHT-yhteisö

   
     

Merja Lindh

   

KHT