Vuosikertomus 2015

Posti yhteiskunnassa

Postin merkittävin yhteiskunnallinen tehtävä on pitää suomalaisten kuluttajien ja yritysten arki sujuvana. Käymme joka arkipäivä noin 2,8 miljoonan suomalaisen kotiovella, ja palvelemme yhteensä noin 200 000 yritysasiakasta vuosittain.

Toimiva ja tehokas infrastruktuurimme tuottaa kaikille asiakasryhmille luotettavat palvelut ja mahdollistaa yhteiskunnallisen vastuun toteuttamisen. Toimimme eettisesti, avoimesti ja läpinäkyvästi kaikkien sidosryhmien kanssa. Meillä on käytössä monia erilaisia kanavia, joiden kautta sidosryhmät saavat tietoa ja joiden kautta he voivat olla meihin yhteydessä.

Posti on Suomen suurin logistiikkayhtiö. Meillä on liki 400 000 m² varastokapasiteettia Suomessa, yli 4 000 ajoneuvoa, ja kuljemme yli 100 miljoonaa kilometriä Suomen teillä vuodessa. Tarjoamme kattavimman maanlaajuisen logistiikkaverkoston. Pakettipalveluissa strategiana on toimia suomalaisille yrityksille ja kuluttajille verkkokaupan mahdollistajana.

Perusliiketoimintamme on murroksessa digitalisaation syödessä kirje- ja lehtivolyymeja. Kirje- ja lehtijakelu vähenee noin 10 %:n vuosivauhtia. Arvion mukaan kirjevolyymit puolittuvat nykyisestä vuosikymmenen loppuun mennessä. Tästä huolimatta ensiluokkaisen postipalvelun tarjoaminen Suomessa on yksi tärkeä perustehtävämme.

Huolehdimme siitä, että yleispalveluun kuuluvat kirje- ja pakettipalvelut ovat kaikkien saatavilla. Meillä on ainoana toimijana Suomessa koko maan kattava viisipäiväinen jakelupalvelu. Yleispalveluvelvoitteen mukaisena toimialueena on koko Suomi pois lukien Ahvenanmaa. Velvoitteen toteutumista valvoo Viestintävirasto.

Jaoimme vuoden aikana postilain mukaisesti yleispalveluun kuuluvat lähetykset viitenä arkipäivänä viikossa kaikkiin talouksiin. Vaikeakulkuisilla alueilla poikettiin viisipäiväisestä jakelusta keskimäärin 106 talouden kohdalla (sallittu enintään 300). Postissa käsiteltiin vuoden aikana 2 894 tavallisiin kirjeisiin liittyvää tiedustelua. Tiedusteluista jäi ratkaisemattomaksi 1 749, kadonneiksi todettiin 178 lähetystä ja löytyneiksi 967. Tavallisiin kirjelähetyksiin kohdistuneiden tiedustelujen osuus oli 0,00033 % kokonaisvolyymista.


Postimuseolla tärkeä yhteiskunnallinen tehtävä

Postimuseosäätiön omistama Postimuseo sijaitsee Tampereella museokeskus Vapriikissa. Vuonna 1926 perustettu museo tutkii, tallentaa ja esittää postitoiminnan, viestinvälityksen ja niiden pohjalta syntyneiden tieto- ja tavaraliikenteen ilmiöitä. Sen kokoelmissa on mittava Postin esine- ja kuva-aineisto, kaikki Suomessa julkaistut postimerkit ja paljon erilaisia filateelisia erikoiskokoelmia.

Postimuseo tarjoaa näkemisen ja kokemisen riemua monella eri tavalla. Elämyksellinen Viestinviejät-näyttely kertoo Suomen postitoiminnan ja viestinnän pitkän historian 1600-luvulta nykypäivään. Lisäksi museo järjestää teemanäyttelyitä ja runsaasti erilaisia tapahtumia useille eri kohderyhmille. Vuonna 2015 Liikkeelle! – Uuteen kotiin -teemanäyttely tarttui ajankohtaiseen aiheeseen. Esillä oli kokemuksia Karjalan evakoilta sekä humanitäärisistä syistä Suomeen muuttaneilta pakolaisilta.

Postimuseosäätiön perustehtävä on Postimuseon ylläpitäminen ja kehittäminen sekä suomalaisen postitoiminnan kulttuuriperinnön säilyttäminen ja esittäminen. Postimuseosäätiö vastaa palvelusopimuksella Postin yrityshistoriaan liittyvistä säilytys-, esitys- ja tietopalveluista.

 

Taloudellinen vastuu

Postin taloudellisen vastuun ytimessä ovat läpinäkyvyys ja kannattavuus. Haluamme kasvaa kannattavasti, koska vain taloudellisesti terve yritys voi toteuttaa vastuutaan yhteiskunnan, henkilöstön ja ympäristön sekä kaikkien eri sidosryhmien osalta. Suunnittelemme talouttamme pitkäjänteisesti ja ennakoiden muutoksia markkinoissa, asiakastarpeissa ja riskeissä sekä Suomessa että kansainvälisesti. Johtamista tukevat riskienhallintapolitiikka, sisäisen valvonnan periaatteet ja hallinnointiperiaatteet.

Olemme markkinaehtoisesti toimiva valtionyhtiö, ja toimintamme perustuu kokonaan asiakkailta saataviin tuloihin. Kannamme taloudellista vastuuta uudistamalla liiketoimintaamme ja vahvistamalla kannattavuuttamme strategian mukaisesti.

Taloudellisina tavoitteinamme on, että yhtiön liikevoittoprosentti on yli 5 %, sijoitetun pääoman tuotto on vähintään 10 %, nettovelkaantumisaste on enintään 35 % sekä vuonna 2018 konsernin liikevaihdosta yli 10 % tulee uusilta liiketoiminta-alueilta.

Toimintamme taloudelliset vaikutukset ovat verrattavissa pankki- ja teletoimialaan, koska palveluidemme käyttäjinä on kuluttajien lisäksi päivittäin satoja tuhansia yrityksiä ja julkisen sektorin toimijoita.

 


Taloudelliset vaikutukset tuloslaskelman mukaan

 

 

Tuemme kehitystä ja hyvinvointia maanlaajuisesti. Konsernimme toiminta kattaa koko maan, ja olemme merkittävä työllistäjä Suomessa. Toimintamme tuo työn lisäksi hyvinvointia ja verotuloja koko Suomelle. Vuoden 2015 lopussa työllistimme Suomessa 16 874 henkilöä.


 

Työntekijöidemme maantieteellinen jakauma Suomessa 31.12.2015