Vuosikertomus 2015


Sitoutuneet moniosaajat

Posti on Suomen suurin yksityinen työnantaja. Työyhteisönä olemme tasa-arvoinen, kansainvälinen, monikulttuurinen ja suvaitsevainen. Tavoitteenamme on olla toimialan paras työpaikka vuoteen 2020 mennessä.

Vastaanotimme vuoden aikana 27 504 työhakemusta. Solmimme Suomessa 338 uutta vakituista työsuhdetta. Kausivaihtelu on voimakasta, eniten kausityöntekijöitä meillä on kesällä ja jouluna. Tarjosimme kesätyöpaikan eri puolella Suomea yhteensä 1 900 henkilölle. Jouluruuhkaan varauduimme työllistämällä 3 350 kausiapulaista eri puolilla maata. Suurin osa kausiapulaisista työskenteli postin jakelussa, lajittelussa ja kuljetuksessa.

Olimme myös mukana valtakunnallisessa Vastuullinen kesäduuni -kampanjassa, jonka myötä sitouduimme lukuisten muiden yritysten tavoin kampanjan periaatteisiin. Näitä ovat mielekäs työ ja kohtuullinen palkka, hyvä hakijakokemus, perehdytys ja ohjaaminen, oikeudenmukaisuus ja tasapuolisuus sekä kirjallinen työsopimus ja -todistus.

Monikulttuurisuus on yrityksemme rikkaus. Työntekijämme pelkästään Suomessa edustavat yli 80:aa eri kansalaisuutta.

Olemme olleet yritysvastuuverkosto FIBSin koordinoiman Suomen monimuotoisuusverkoston jäseniä vuodesta 2012 lähtien. Allekirjoitimme tuolloin ensimmäisten joukossa Suomen monimuotoisuussitoumuksen. 

Monimuotoisuusverkosto tarjoaa jäsenilleen tietoa monimuotoisuuden johtamisen parhaista käytännöistä ja tukea liiketoiminnan kehittämiseen. Monimuotoisuuden ulottuvuuksia ovat esimerkiksi ikä, sukupuoli, etninen alkuperä, seksuaalinen suuntautuminen, toimintakyky ja uskonto.

Me postilaiset palkittiin Suomen parhaana

Postin henkilöstölehti Me postilaiset palkittiin vuoden parhaana henkilöstölehtenä vuosittain järjestettävässä Procomin Lehtikatsauksessa. Palkitsemisperusteissa todetaan, että vuoden paras henkilöstölehti on "laadukas, nykyaikainen ja ammattimaisesti toimitettu selkeä kokonaisuus. Posti Groupin lehdentekijät ovat ymmärtäneet, että henkilöstölehden tärkeä tehtävä on me-hengen luominen. Tuomariston mukaan työntekijät näkyvät lehdessä kiinnostavina persoonina.”

Me postilaiset -lehti on tarkoitettu kaikille konsernin palveluksessa Suomessa työskenteleville. Lehden painos on noin 19 000 kappaletta ja se jaetaan työntekijöille kotiin. Lehden tehtävänä on välittää konsernin työntekijöille tietoa konsernin tavoitteista sekä sen talouden kehittymisestä ja toiminnassa tapahtuvista muutoksista.

 

 


Työhyvinvointi keskiössä

Postin tavoitteena on tarjota työntekijöille terveellinen ja turvallinen työ sekä työympäristö. Työssä ei kenenkään pitäisi loukkaantua tai sairastua fyysisesti eikä henkisesti. Tavoitteeseen päästään ennaltaehkäisevällä työllä, johon liittyy muun muassa työtapaturmien ehkäisy, hyvä ergonomia ja työn suunnittelu.

Posti on sitoutunut edistämään henkilöstön työhyvinvointia ja jaksamista siten, että työntekijät voivat hyvin ja ovat motivoituneita työssään eri elämäntilanteissa ja työsuhteen eri vaiheissa. Työhyvinvoinnin käytännön toteuttaminen on osa esimiesten jokapäiväistä työtä. Myös jokainen postilainen on omalta osaltaan vastuussa työyhteisönsä henkisestä hyvinvoinnista.

Posti tarjoaa työntekijöilleen useita ja monipuolisia hyvinvoinnin palveluja, kuten työterveyshuollon palvelut, liikuntaohjelman kautta omaehtoisen liikunnan tuen, työhyvinvointisäätiön kautta liikunta- ja hyvinvointitapahtumat sekä työpaikkaruokailun tuen.

Postin työntekijöille on järjestetty kattavat terveyden- ja sairaanhoidon palvelut, joiden tarkoituksena on tukea työntekijän hyvinvointia, työkykyä ja työturvallisuutta uran kaikissa vaiheissa.

Postissa on vuodesta 2006 alkaen ollut oma työhyvinvointisäätiö, jonka tehtävänä on edistää Postin henkilöstön fyysistä ja henkistä kuntoa. Säätiön toiminta jakaantuu työhyvinvointia parantaviin toimiin ja tutkimustoimintaan. Säätiön järjestämiä tapahtumia ovat muun muassa liikuntafestivaalit ja kuntoremontit. Toiminta on tarkoitettu kaikille konsernin työntekijöille Suomessa.

Työturvallisuuden edistäminen tärkeä kehityskohde

Tapaturmien vähentäminen on yksi yrityksemme tärkeimmistä kehittämiskohteista. Vuonna 2015 Postissa tilastoitiin Suomessa yhteensä 1 739 (vuonna 2014: 1 971) tapaturmaa. Luvut sisältävät sekä työpaikalla että työmatkalla tapahtuneet tapaturmat. Postin työpaikkatapaturmien taajuutta kuvaava tunnusluku LTA1, tapaturmataajuus miljoonaa työtuntia kohden, oli 38,8 (vuonna 2014: 39,1). Luvut eivät sisällä OpusCapitaa.

Jatkoimme vuoden aikana ylimmän johdon toteuttamia turvallisuuskierroksia. Vuoden 2015 aikana panostimme erityisesti turvallisuushavaintojen lisäämiseen ja korjaaviin toimenpiteisiin. Turvallisuushavainnoissa saavutimme uuden ennätyksen, 7 786 kappaletta, ja saimme nostettua niiden valmiusasteen vuodessa lähtötasosta 45 % tasoon 78 %. Aloitimme ennakoivien toimenpiteiden kuukausittaisen seurannan myös turvallisuuskävelyjen ja -turvavarttien osalta. Turvallisuuskävelyjä toteutettiin 1 712 ja turvavartteja 1 515 kappaletta.

Järjestimme henkilöstölle myös työturvallisuusseminaarin, työturvallisuusviikon sekä tapaturmapäivän, joiden aikana keskityttiin erityisesti ennakoivien työturvallisuustoimenpiteiden tekemiseen ja työturvallisuuskeskusteluun. Aloitimme uranuurtajana yhdessä Markkinointi-Instituutin kanssa työturvallisuusjohtamiseen painottuvan johtamisen erikoisammattitutkinnon (JET), johon valittiin 27 operatiivisen toiminnan päällikköä ja esimiestä. Yhteensä 48 henkilöä (46 varhaisjakelun esimiestä ja kaksi asiantuntijaa) suoritti Työturvallisuuskortti-koulutuksen, jonka sisältö oli räätälöity Postille.