Vuosikertomus 2015

Henkilöstövastuun tunnusluvut

Palveluksessamme oli vuoden lopussa yhteensä 21 598 henkilöä. Keskimääräinen henkilöstömäärämme oli konsernissa 22 219 ja Suomessa 17 360.

Naisten osuus konsernissa oli 39 % ja miesten 61 %. Hallintoneuvostossamme on 12 jäsentä, hallituksessa 8 jäsentä, johtoryhmässä 8 jäsentä ja laajennetussa johtoryhmässä 13 jäsentä. Hallituksessa naisia ja miehiä on saman verran, hallintoneuvostossa ja johtoryhmissä on enemmän miehiä.

Koko henkilöstöstä 80 % on työehtosopimusten piirissä. Suomessa 99 % henkilöstöstämme on työehtosopimusten piirissä. Baltian maissa, Puolassa ja Venäjällä ei ole tehty sitovia työehtosopimuksia. Työsuojelutoimikunnassa edustetun henkilöstön osuus kokonaistyövoimasta on 78 %. Suomessa naisten ja miesten peruspalkkojen suhde oli 97 %.

Säännöllisten henkilökohtaisten kehityskeskustelujen ja suoritusarviointien piirissä olevan henkilöstön osuus on noin 2 175 henkilöä. Keskustelut käydään vähintään kaksi kertaa vuodessa. Suomessa tuotannollisissa tehtävissä toimivien henkilöiden kanssa käydään edellisen vuoden saavutukset ja tulevan vuoden tavoitteet läpi ryhmittäin kerran vuodessa. Tämän lisäksi käydään henkilökohtainen keskustelu liittyen henkilökohtaiseen kehittymiseen ja työhyvinvointiin.

 

Henkilöstö maittain 31.12.2015


Suomi

   

16 874

Venäjä

   

2 809

Puola

   

568

Ruotsi

   

260

Viro

   

419

Norja

   

157

Latvia

   

164

Liettua

   

259

Saksa

   

88

    

21 598

     

Toimipaikkojen määrä


  

2015

2014

Suomi

 

596

662

Venäjä

 

21

21

Muut maat

 

30

30

Yhteensä

 

647

713

    

 

Tapaturmat ja sairauspoissaolot*


 

2015

2014

2013

2012

2011

Sairauspoissaolot (%)

6,2

6,2

5,7

5,9

6,0

Poissaoloon johtaneet työtapaturmat (kpl)

931

1 027

1 306

1 329

1 318

Tapaturmataajuus**

38,8

39,1

46,7

48,7

45,1

Työkyvyttömyyseläkkeet

68

78

76

84

89

Osa-aikaiset työkyvyttömyyseläkkeet

80

62

74

103

76

Työkyvyttömyyseläkkeet yhteensä

148

140

150

187

165

Keskimääräinen työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisikä

56

56,3

56,7

56,5

56,1

Keskimääräinen eläkkeellesiirtymisikä

62,5

62,5

60,9

60,7

60,4

Eläkkeelle siirtyneet

320

301

342

315

400

      

*Konsernitaso, Suomi

     

**Tapaturmataajuuslukuun ei sisälly OpusCapita

     
      

 

Lähtövaihtuvuus Suomi


Lähtövaihtuvuus, Suomi

Lähtövaihtuvuus

Naiset

9,7 %

alle 25-vuotiaat

26,1 %

25–34-vuotiaat

8,5 %

35–44-vuotiaat

5,9 %

45–54-vuotiaat

4,8 %

55-vuotiaat tai vanhemmat

22,4 %

Miehet

9,0 %

alle 25-vuotiaat

20,9 %

25–34-vuotiaat

10,6 %

35–44-vuotiaat

6,5 %

45–54-vuotiaat

3,8 %

55-vuotiaat tai vanhemmat

14,0 %

  

Kokonaislähtövaihtuvuus 9,3 % (ilman kausityöntekijöitä)