Vuosikertomus 2015

Vihreän logistiikan edelläkävijä

Postin kaikki jakelu-, kuljetus-, rahti- ja varastopalvelut Suomessa ovat asiakkaille lisämaksuttomia ja hiilineutraaleja Posti Green -palveluita. Käyttämällä Posti Green -tuotteita asiakkaamme voivat vähentää CO2-päästöjä toimitusketjunsa prosesseissa.

Posti Green -palvelut ovat osa Postin ympäristöohjelmaa, jonka tavoitteena on vähentää toiminnan hiilidioksidipäästöjä 30 % vuoteen 2020 mennessä. Osana Postin ympäristöohjelmaa toiminnasta syntyvää hiilidioksidin määrää pienennetään aktiivisesti reittien optimoinnilla, kuljetusten tehokkaalla yhdistelyllä ja ekologisella ajotavalla.

Jäljelle jäävät päästöt neutraloidaan osallistumalla ilmastoprojekteihin. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kun kirjeen kuljettaminen tuottaa noin 20 grammaa hiilidioksidia tai paketin noin 900 grammaa, varmistamme sertifioitujen ilmastoprojektien avulla, että jossakin toisaalla tuotetaan saman verran vähemmän.

Ajoneuvokantaamme kuuluu noin 4 000 hyötyajoneuvoa, joilla ajettiin Suomessa vuonna 2015 yhteensä 108 miljoonaa kilometriä. Postilla on merkittävä rooli ympäristöystävällisen jakelun ja kuljetuksen kehittäjänä. Olemme olleet edelläkävijöitä ja aktiivisesti osallistuneet vaihtoehtoisten polttoaineiden käyttökokeiluihin. Otimme muun muassa ensimmäisenä Suomessa jakelukäyttöön maakaasuautoja vuonna 2006.

Tällä hetkellä käytössämme on noin 40 biokaasuautoa, jotka kulkevat 100-prosenttisesti uusiutuvalla kotimaisella Gasum-biokaasulla. Biokaasun käytöstä ei synny terveydelle haitallisia pienhiukkasia eikä polttoaineen koko elinkaaren aikana synny juuri lainkaan kasvihuonekaasupäästöjä. Olemme lisäksi mukana VTT:n Dual Fuel -tutkimushankkeessa, jossa selvitetään biodieselin ja biokaasun yhdistelmäkäyttöä raskaassa liikenteessä.

Vuonna 2014 varustimme kaikki Postin omat jakelu- ja kuljetusautot Suomessa ajotapaseurantalaitteilla. Ajotapaseurantalaite on Tuotannossa päivittäinen työkalu esimiestyössä, suunnittelussa ja operatiivisessa työnjohdossa. Yhteensä noin 10 000 kuljettajaa on koulutettu seurantalaitteen käyttöön, ja he saavat raportit kuljetustensa taloudellisuudesta sekä turvallisuudesta ja ajotavan kehityskohteista.

Ajotapaseurantalaitteiden avulla on mahdollista pienentää polttoaineenkulutusta ja hiilidioksidipäästöjä. Lisäksi laitteet mahdollistavat aluekohtaisten tavoitteiden asetannan ja seurannan sekä kulutukselle että päästöille. Raportointivuonna onnistuimme seurantalaitteen ja ajoneuvojen käyttöasteen parantamisen ansiosta vähentämään liikenneonnettomuuksien määrää sekä huoltokustannuksia. Postinjakelussa käytettävien autojen polttoaineen keskikulutus kasvoi 0,8 % verrattuna edellisvuoteen. Katsauskauden aikana tapahtui merkittäviä muutoksia tuotantomallissa ja ajoneuvojen käytössä. Samalla kalustolla ajettiin sekä postia, pakettia että rahtia. Autojen täyttöaste parani huomattavasti, minkä johdosta keskikulutus kasvoi, vaikka ajotapaindeksi parani.

Kuljetamme postia myös jalkaisin ja pyörällä. Hoidamme päivittäin noin 1 900 jakelureittiä polkupyörillä ja jalkaisin, mikä on 36 % kaikista reiteistä. Käytössämme on myös 1 200 sähköpolkupyörää, ympäristöystävällisiä sähkökäyttöisiä kärryjä sekä sähköautoja. Sähköautojen lisääminen jakelussa on toistaiseksi ollut haastavaa, koska Suomen talviolosuhteisiin sopivia sähköautoja ei ole markkinoilla saatavilla. Noin puolet käyttämistämme mopoista on sähköllä toimivia.

Posti Green -palvelumalli

Kaikki palvelumme Suomessa ovat hiilineutraaleja Posti Green -palveluja, joista ei aiheudu asiakkaille päästöjä.

Saat lisätietoa klikkaamalla kuvaa.

Omat autot 108 milj. km
Alihankinta 85 milj. km
Yhteensä 41 milj. litraa

Pyörällä 1,6 milj. km
Jalkaisin 0,6 milj. km

Sähkö 87 GWh
Lämpö 63 GWh
Kiinteistöjen
lukumäärä 596

Yli 8 milj. päivässä
Yli 2 mrd vuodessa

1 401 palvelupistettä
480 pakettiautomaattia

Palveluvarastojen
lukumäärä 13
Palveluvarastot 370 000 m²

Rahtilähetykset
2,2 milj.
lähetystä
vuodessa

Pakettivolyymi,
sis. verkkokaupan 33 milj.

100 paikkakuntaa
2 milj. ateriaa
kotiin/vuosi