Vuosikertomus 2015

Ympäristövastuun tunnusluvut

EN3  Konsernin oma energiankulutus


Terajoulea (TJ)

2015

2014

2013

2012

2011

SUORA ENERGIANKULUTUS

     

Uusiutuva

     

Biokaasu

1

4

2

1

0

Uusiutumaton – kiinteistöt ja omat ajoneuvot

     

Maakaasu

158

267

165

188

197

Polttoöljy

0

1

1

5

6

Liikennepolttoaineet

730

778

879

672

620

EPÄSUORA ENERGIANKULUTUS

     

Uusiutuva

     

Sähkönkulutus, Suomi

313

337

265

271

212

Uusiutumaton

     

Sähkönkulutus, muut maat

204

207

303

280

335

Lämmönkulutus

278

324

352

346

337

Liikennepolttoaineet – alihankinta, Suomi

547

612

664

572

507

      

 

EN15–EN17 Konsernin kasvihuonekaasupäästöt


Tonnia

2015

2014

2013

2012

2011

Polttoaineen kulutus energian tuotanto, Scope 1

8 900

15 020

9 268

10 724

11 254

Polttoaineen kulutus – omat ajoneuvot, Scope 1

50 014

53 396

60 406

46 169

46 005

Ostettu sähkö ja lämpö, Scope 2

40 266

44 199

38 272

46 496

49 604

Alihankinta – auto- ja lentokuljetukset*, Scope 3

65 298

70 801

73 490

59 287

50 818

Liikematkat, Scope 3

1 512

2 139

2 190

2 260

2 221

Yhteensä

165 991

185 555

183 625

164 936

159 902

      

*Sisältää alihankintakuljetuksen Suomen osalta

     
      

 


EN21 Päästöt ilmaan – omat ajoneuvot


 

2015

2014

2013

2012

2011

Tonnia/vuosi

Suomi

Suomi

Suomi

Suomi

Suomi

CO

54

59

60

56

54

HC

16

16

16

14

13

NOx

137

130

166

97

84

Hiukkaset

5,4

5,8

5,9

4,7

4,5

SO2

0,3

0,3

0,3

0,2

0,2

 

Tietolähde: VTT / Lipasto – liikenteen päästöt. Lähdeaineistona omien ajoneuvojen polttoainekäyttö ja ajetut kilometrit.

      

 

EN23 Jätehuolto Suomessa


Jätehuoltosopimuksen piiriin kuuluvat kiinteistöt, tonnia*

2015

2014

Suomi

Suomi

 

 Kierrätys ja uudelleenkäyttö

8 862

6 706

 Muu hyödyntäminen

3 247

3 010

 Poltto jätevoimalassa

357

813

 Loppukäsittely

241

463

 Vaarallinen jäte**

468

89

Yhteensä

13 175

11 081

   

Hyötykäyttöaste, %

98 %

95 %

   

*Raportoinnin ulkopuolelle jäävät kohteet, joissa jätehuolto kuuluu vuokraan. Jätejakeiden raportointi on tarkentunut vuodesta 2014.

** josta 434 tonnia kylmälaitteita ja sähkö- ja elektroniikkaromua.