Vuosikertomus 2015

Avainluvut

Postin taloudelliset tavoitteet ovat:

  • liikevoittoprosentti on yli 5 %,
  • sijoitetun pääoman tuotto on vähintään 10 %,
  • nettovelkaantumisaste on enintään 35 %,
  • vuonna 2018 konsernin liikevaihdosta yli 10 % tulee uusilta liiketoiminta-alueilta.

Konsernin avainluvut

 

 

2015

2014

2013

Liikevaihto, milj. euroa

1 650,3

1 858,7

1 976,8

Liiketulos (oikaistu), milj. euroa*)

48,7

50,8

50,5

Liiketulos (oikaistu), %*)

2,9

2,7

2,6

Liiketulos, milj. euroa

55,9

5,8

9,9

Liiketulos, %

3,4

0,3

0,5

Tulos ennen veroja, milj. euroa

43,3

-4,6

-2,4

Tilikauden tulos, milj. euroa

36,0

-4,4

7,7

Oman pääoman tuotto (12 kk), %

6,1

-0,7

1,1

Sijoitetun pääoman tuotto (12 kk), %

6,3

1,0

1,3

Omavaraisuusaste, %

47,8

45,9

47,5

Nettovelkaantumisaste, %

-10,5

17,2

21,1

Bruttoinvestoinnit, milj. euroa

60,6

57,5

61,1

Henkilöstö keskimäärin

22 219

24 617

27 253

Osingot, milj. euroa

18,0**)

-

-

       

*) Oikaistu = ilman kertaluonteisia eriä

     

**) Hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle

     
       
       

 

Yritysvastuun avainluvut


 

2015

2014

2013

2012

Postin palvelupisteiden määrä

1 401

1 450

1 310

1 098

Asiakastyytyväisyystutkimuksen tulos

2,93

3,05

3,14

3,11

Hiilidioksidipäästöt/liikevaihto (tonnia)

0,10

0,10

0,09

0,10

ISO 14 001 -ympäristöjärjestelmän piirissä olevan henkilöstön osuus

88 %

88 %

77 %

72 %

     

 

Liiketoimintaryhmien avainluvut

 

miljoonaa euroa

2015

2014

Muutos

Liikevaihto

     

Postipalvelut

742,3

769,0

-3,5 %

Paketti- ja logistiikkapalvelut

596,7

722,7

-17,4 %

Itella Venäjä

118,9

172,0

-30,9 %

OpusCapita

256,7

259,6

-1,2 %

Muut toiminnot

8,7

48,6

-82,0 %

Sisäinen myynti

-73,0

-113,3

 

Konserni yhteensä

1 650,3

1 858,7

-11,2 %

       

Liiketulos (oikaistu) *)

     

Postipalvelut

56,4

66,0

-14,5 %

Paketti- ja logistiikkapalvelut

0,6

-21,7

-

Itella Venäjä

-5,1

2,5

-

OpusCapita

14,5

20,0

-27,2 %

Muut toiminnot

-17,7

-16,0

-

Konserni yhteensä

48,7

50,8

-4,2 %

       

Liiketulos

     

Postipalvelut

57,3

66,1

-13,3 %

Paketti- ja logistiikkapalvelut

-12,6

-34,2

-

Itella Venäjä

-25,0

2,4

-

OpusCapita

13,3

12,7

5,1 %

Muut toiminnot

22,8

-41,2

-

Konserni yhteensä

55,9

5,8

867,5 %

       

Liiketulos (oikaistu) , %*)

     

Postipalvelut

7,6 %

8,6 %

 

Paketti- ja logistiikkapalvelut

0,1 %

-3,0 %

 

Itella Venäjä

-4,3 %

1,5 %

 

OpusCapita

5,7 %

7,7 %

 

Konserni yhteensä

2,9 %

2,7 %

 
       

Liiketulos, %

     

Postipalvelut

7,7 %

8,6 %

 

Paketti- ja logistiikkapalvelut

-2,1 %

-4,7 %

 

Itella Venäjä

-21,0 %

1,4 %

 

OpusCapita

5,2 %

4,9 %

 

Konserni yhteensä

3,4 %

0,3 %

 
       

*) Oikaistu = ilman kertaluonteisia eriä